Αρχική σελίδα Ο Χριστιανισμός και η Ρώμη. Διωγμοί, αιρέσεις και ήθη

Ο Χριστιανισμός και η Ρώμη. Διωγμοί, αιρέσεις και ήθη

,
0 / 0
Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
Έτος:
2005
Εκδότης:
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.)
Γλώσσα:
greek(modern)
Σελίδες:
464
ISBN 10:
9602503017
ISBN 13:
9789602503010
Αρχείο:
PDF, 13,69 MB

Ίσως σας ενδιαφέρει Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο για βιβλίο και να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Άλλοι αναγνώστες θα ενδιαφέρονται να μάθουν τη γνώμη σας για τα βιβλία που διαβάσατε. Ανεξάρτητα από το αν σας άρεσε το βιβλίο ή όχι, εάν θα πείτε για αυτό ειλικρινά και λεπτομερώς, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν για τον εαυτό τους νέα βιβλία που θα τους προκαλέσουν ενδιαφέρον.
1

A Child al Confino: The True Story of a Jewish Boy and His Mother in Mussolini's Italy

Έτος:
2010
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 3,01 MB
0 / 0
wi^mmm-

G.E.M. D E STE. CROIX

0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
KAI Η ΡΩΜΗ
ΔΙΩΓΜΟΙ, ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΟΗ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΗΙΜΙΪΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ I. Κ Υ Ρ Τ Α Τ Α Σ
'ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΑΑΑΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

,,
• : ^ .ΛΙ

%

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πρόεδρος

ΤΑΚΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ,

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ,

Γενικός Γραμματέας

Α. ΤΙΒΕΡΙΟΣ,

Μέλη

"Αντιπρόεδρος
ΒΙΚΤΩΡ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Θ. Μ Ε Λ Α ς , Ταμίας Mix.

ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ, Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο ς Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ο Τ Ρ Ο ς ,

ΙΑΚΩΒΟΣ Κ Α Μ Π Α Ν Ε Α Α Η ς , Κ . Β . Κ Ρ Ι Μ Π Α ς , Π Α Ν Α Γ Ι Ώ Τ Η ς Μ Ο Τ Α Α Α ς

Διευθυντής του 'Ιδρύματος

Υπεύθυνη εκδόσεων

ΔΊΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΑΗς

Α Ν Τ Ι Γ Ό Ν Η ΦΙΑΙΠΗΟΠΟΤΑΟΤ

G. Ε. M . D E S T E .

CROIX

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
KAI H ΡΩΜΗ
Δ Ι Ω Γ Μ Ο Ι , Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Η Θ Η
ΣΥΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ I. Κ Τ Ρ Τ Α Τ Α Σ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΑΑΛΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ

Α Θ Η Ν Α

2005

ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Tà στοιχεία για τα πρωτότυπα κείμενα του τόμου
δίνονται στις Πρώτες Δημοσιεύσεις (σ. 409)
και στον Πρόλογο του επιμελητή.

ISBN 960-250-301-7
© γιά την ελληνική
Μορφωτικά

"Ιδρυμα 'Εθνικής

γλώσσα

Τραπέζης,

'Αθήνα 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

1. Ή θρησκεία του ρωμαϊκού κόσμου

IX

1

2. Γιατί διώκονταν οΐ πρώτοι χριστιανοί
'Ανταπάντηση

27
103

3. Ή άναμέτρηση του χριστιανισμού μέ τή ρωμαϊκή
αυτοκρατορική διοίκηση

117

4. "Οψεις του Μεγάλου Διωγμού
Παραρτήματα

157
217

5. Ή στάση των πρώτων χριστιανών απέναντι στήν
ιδιοκτησία και τή δουλεία

237

6. Ή Σύνοδος της Χαλκηδόνος, 451 μ.Χ

319

7. Οι "Ελληνες, οι Ρωμαίοι και ό τρόπος πού μιλούσαν, άπο τή σκοπιά τών κατώτερων τάξεων: μαρτυρολόγια, μύθοι, παραβολές και άλλα κείμενα

367

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

409

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

411

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Ol μελέτες πού συγκεντρώνουμε στον τόμο αύτο άποτελοΰν κεφάλαια ένος βιβλίου για την ιστορία του πρώιμου
χριστιανισμού, πού δεν γράφτηκε ποτέ. Γνωρίζοντας τούς
ρυθμούς του και το χρόνο πού χρειαζόταν για τ; ην έπίλυση
κάθε έπιμέρους προβλήματος, 6 Τζέφρυ ντέ Σαιντ Κρουά
(Geoffrey Ernest Maurice de Sainte Croix) άρκέστηκε στην
κατά καιρούς άναγγελία τριών ξεχωριστών βιβλίων πού θα
κάλυπταν ορισμένες μόνο ένότητες του συνολικοΰ προγράμματος. Αύτο δεν σημαίνει οτι του διέφυγε ή έσωτερική συνοχή και ή αναγκαία συνάφεια ολων τών θεμάτων
χριστιανικής ιστορίας μέ τά όποια καταπιάστηκε στή μακρά
του έπιστημονική σταδιοδρομία. Σ τ ή διάρκεια τής ζωής του
δεν πρόλαβε πάντως νά έκδώσει κανένα άπό τα βιβλία αύτά.
Μεγάλο μέρος του χρόνου και τής ένεργητικότητάς του τά
άπορρόφησαν ή διδασκαλία του και οι παράλληλες μελέτες
του γιά τήν οικονομική, πολιτική και κοινωνική ιστορία του
αρχαίου έλληνικοΰ κόσμου.
Στήν άρχή τής δεκαετίας του 1960, μετά άπό δέκα περίπου χρόνια ερευνάς και συγγραφικής δραστηριότητας, 6
ντέ Σαιντ Κρουά είχε ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες πού θά
άποτελουσαν τό πρώτο του βιβλίο καΐ τις εθεσε στήν κρίση συναδέλφων και μαθητών. Σχεδόν όλες άναφέρονταν
IX

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

στην αθηναϊκή Ιστορία, καΐ μάλιστα των άρχαϊκών χρόνων.
Πριν προχωρήσει, στήν εκδοσή τους ωστόσο, καταπιάστηκε μέ τΙς αιτίες πού οδήγησαν στον πελοποννησιακό πόλεμο και άφιέρωσε τήν έπόμενη δεκαετία στή συγγραφή ένος
άλλου βιβλίου, μέ τ ί τ λ ο The Origins of the

Peloponnesian

War.^ Τις μελέτες γιά τήν άρχαϊκή Ε λ λ ά δ α τις βρήκαν ετοιμες και τις έξέδωσαν μετά το θάνατο του οι μαθητές
καΐ συνεργάτες του David Harvey και Robert Parker σέ έναν
τόμο μέ τον τ ί τ λ ο Athenian Democratic
Essays.^

Origins and Other

Μ ε τ ά τήν έκδοση του βιβλίου γιά τον πελοπον-

νησιακό π ό λ ε μ ο , ό ντέ Σ α ι ν τ Κρουά στράφηκε στή συγγραφή του βιβλίου του The Class Struggle of the Ancient
Greek Worlds άφιερώνοντας σέ αυτό άλλα δέκα περίπου χρόνια έντατικής εργασίας.^ Τ ό τ ε μόνο έφθασε έπιτέλους ή

1. G. Ε. Μ. de Ste. Croix, The Origins of the Peloponnesian War,
Duckworth, Λονδίνο 1972, 444 πυκνοτυπωμένες σελίδες, μεγάλου
σχήματος (έλληνική μετάφραση Ελένης Άστερίου, Τα αίτια τον
πελοποννησιακού πολέμου, 'Οδυσσέας, 'Αθήνα 2005).
2. "Οπως μας πληροφορούν οι έπιμελητές, ό τίτλος αύτος είναι δικός τους. Ό συγγραφέας σκόπευε να δώσει στο βιβλίο τον
τίτλο Essays on Greek History. Βλ. G. Ε. M. de Ste. Croix, Athenian
Democratic Origins and Other Essays (επιμέλεια David Harvey και
Robert Parker), Oxford University Press, 'Οξφόρδη 2004, σ. 2. Πβ.
τήν έργογραφία πού περιλαμβάνεται στον τόμο Crux: Essays presented to G. Ε. M. de Ste. Croix on his 75th birthday., πού επιμελήθηκαν ο P. Α. Cartledge και ό F. D. Harvey, Imprint Academic, Sidmouth, Devon 1985, σ. xii.
3. G. E. M. de Ste. Croix, The Class Struggle of the Ancient Greek

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ TOT Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η

ώρα γ ι α να επιστρέψει σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά στα π ρ ο σ φ ι λ ή του θέμ α τ α χριστιανικής ιστορίας.
" Η δ η τ ο 1963 ό ντε Σ α ι ν τ Κρουά ά ν ή γ γ ε ι λ ε την έκδοση
ενός βιβλίου γ ι ά τους δ ι ω γ μ ο ύ ς / Έ χ ο ν τ α ς ά σ χ ο λ η θ ε ΐ μέ
τ ο θέμα γ ι ά δέκα περίπου χρόνια, αισθανόταν δτι δεν ά π έ μενε π α ρ ά ή τ ε λ ι κ ή σ υ γ γ ρ α φ ή μιας συνθετικής μ ε λ έ τ η ς .
Διάφορες ευκαιρίες του έδωσαν μ ά λ ι σ τ α τ ή δ υ ν α τ ό τ η τ α νά
δημοσιεύσει α ύ τ ο τ ε λ ώ ς π ο λ λ ά ά π ό τ α βασικά του πορίσ μ α τ α . "Οταν στή δεκαετία του 1980 αφοσιώθηκε όλοκλη-

Worldfrom the Archaic Age to the Arab Conquest, Duckworth, Λονδίνο 1981, διορθωμένη άνατύπωση 1983, 111 σελίδες μεγάλου σχήματος, άκόμα πιο πυκνοτυπωμένες άπο ο,τι στο προηγούμενο βιβλίο πού εξέδωσε (έλληνική μετάφραση Γιάννη Κρητικού, Ό ταξικός αγώνας στον αρχαίο ελληνικό κόαμο^ Ράππας, 'Αθήνα
1997· άξίζει νά σημειώσουμε δτι ή προετοιμασία της έλληνικης
έκδοσης κράτησε δεκατρία περίπου χρόνια). Γιά το βιβλίο αυτό
έχουν γραφτεί διεθνώς περισσότερες άπό 50 βιβλιοκρισίες καΐ βιβλιοπαρουσιάσεις, ορισμένες άπό τις όποιες είναι εξαιρετικά εύνοϊκές και ορισμένες άπολύτως καταδικαστικές. "Εχω έπιχειρήσει
μιά δική μου άποτίμηση στο δημοσίευμά μου <(Ό ταξικός άγώνας
στήν άρχαιότητα», Ό Πολίτης δεκαπενθήμερος 51, 1998, σ. 31-7,
άναδημοσιευμένο στόν τόμο Κατακτώντας την αρχαιότητα: 'Ιστοριογραφικές διαδρομές, Πόλις, 'Αθήνα 2002, σ. 169-87.
4. Βλ. G. Ε. Μ. de Ste. Croix, «Why were the early Christians
persecuted)). Past and Present 26, 1963, άναδημοσιευμένο στόν τόμο Studies in Ancient Society, πού επιμελήθηκε ό M. I. Finley, Routledge and Kegan Paul, Λονδίνο, Χένλεϋ και Βοστώνη 1974, σ. 210,
σημ. 1 (βλ. παρακάτω σ. 27).
XI

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

ρωτικα στή μελέτη του χριστιανισμού, δεν πίστευε δτι θα
είχε πιά το χρόνο νά ολοκληρώσει το βιβλίο οπως αρχικώς
το σχεδίαζε. 'Ανήγγειλε ετσι μια συλλογή άρθρων πού θα
περιλάμβανε όλες τις μελέτες του για τους διωγμούς, καθώς και ορισμένες άλλες μελέτες, έπίσης σχετικές μέ τήν
ιστορία του χριστιανισμού, πού τις είχε στο μεταξύ ολοκληρώσει. Ό τίτλος της συλλογής θα ήταν Essays in Early
Christian History "Ενα χρόνο περίπου πρίν άπο το θάνατό
του, ό ντε Σαιντ Κρουά συμφώνησε να έκδοθεΤ το βιβλίο
αύτο πρώτα σέ έλληνική μετάφραση. 'Από τις αδημοσίευτες μελέτες συμπεριέλαβε πάντως για τήν έλληνική έκδοση μόνο μία σχετικά μέ τή Σύνοδο της Χαλκηδόνος, καθώς
δέν αισθανόταν έτοιμος νά παραδώσει δύο άκόμα έκτενεϊς
έργασίες πού σχετίζονταν άμεσα μέ τούς διωγμούς.^ Αύτος
είναι ό τόμος πού προσφέρουμε σήμερα στο έλληνικό αναγνωστικό κοινό.
Τα δεκαπέντε τελευταία χρόνια της ζωής του, ό ντε
Σαιντ Κρουά δέν άσχολήθηκε πάντως σοβαρά μέ τήν προετοιμασία του τόμου πού είχε άναγγείλει. Τήν ένεργητικότητά του τήν άπορρόφησε ή συγγραφή ένός άλλου βι-

5. Βλ. τήν έργογραφία στον τόμο Crux (σημείωση 2 παραπάνω), σ. xii.
6. Ol δύο μελέτες πού άνήκουν στή συλλογή γιά τούς διωγμούς και πού, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του συγγραφέα, δέν περιλήφθησαν έδώ έχουν τούς ακόλουθους τίτλους: «Heresy, schism
and persecution in the Later Roman Empire from the 4th to the 7th
century» και <(On voluntary martyrdom».
Xll

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

βλίου, μέ τίτλο Early Christian Attitudes to Women, Sex and
Marriage. Ό θάνατος τον βρήκε όταν είχε πια ξεκαθαρίσει τΙς άπόψεις του καΐ έτοιμαζόταν νά τΙς διατυπώσει στήν
οριστική τους μορφή. Μολονότι έξακολουθοΰσε νά έργάζεται πάντα έντατικά, ή προχωρημένη του ήλικία δέν του επέτρεπε νά κινηθεί" μέ τους συνήθεις του ρυθμούς και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο άπό τον άναμενόμενο για νά ολοκληρώσει τΙς σχετικές ερευνες.·^ Οι μαθητές και συνεργάτες του
πού έπιμελήθηκαν τή μεταθανάτια έκδοση των αδημοσίευτων έργασιών του για την άρχαϊκή Ελλάδα έχουν υποσχεθεί ένα άκόμα βιβλίο μέ μελέτες γύρω άπό τό χριστιανισμό,
στις όποιες θα περιλάβουν υλικό άπό την άδημοσίευτη πρόσφατη παραγωγή του.
*

*

*

Μπορούμε να φανταστούμε κάπως τή δομή και τό περιεχόμενο τού μεγάλου βιβλίου γύρω άπό τήν Ιστορία του
χριστιανισμού, πού ό ντε ΣαΙντ Κρουά δέν τό εγραψε ποτέ. Παρά τόν ύποθετικό χαρακτήρα τού εγχειρήματος, μια
συνοπτική παρουσίαση θά μας έπιτρέψει νά κατανοήσουμε
καλύτερα τή θέση πού θά κατεΤχαν στό συνολικό πρόγραμμα τά κεφάλαια πού περιλαμβάνονται στόν τόμο Ό χριστιανισμός καΐ ή Ρώμη.

7. Χαρακτηριστικό του τρόπου έργασίας του ήταν οτι άφιέρωνε πολλά χρόνια σέ μια έρευνα, άλλά δταν κατέληγε σε κάποια
συμπεράσματα τα θεωρούσε οριστικά και σχεδόν ποτέ δέν τά άναθεωροΠσε.
ΧΠ1

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

1. Νομίζω δτί, το βιβλίο θά πρέπει να ξεκινούσε μέ μιά σημαντική διαπίστωση γύρω άπο την κοινωνική και πολιτισμική χαρτογράφηση (άν μπορώ νά τήν άποκαλέσω έτσι)
του πρώιμου χριστιανισμού, στήν όποια ο ντε Σαιντ Κρουά
άπέδιδε μεγάλη σημασία. Ό Ίησους, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού παραδίδονται στα Εύαγγέλια, δίδαξε αποκλειστικώς στήν παλαιστινιακή ύπαιθρο αποφεύγοντας τις
πόλεις πού συναντούσε στο δρόμο του. Οι μαθητές του κινήθηκαν άπο πολύ νωρίς αποκλειστικώς στις μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας.
Στήν έλληνική καΐ ρωμαϊκή άρχαιότητα, ό κόσμος της
ύπαίθρου και τών άγροτών είχε τελείως διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές συντεταγμένες άπο τον κόσμο
τών μεγάλων έμπορικών πόλεων, πού ήταν ταυτοχρόνως
και κέντρα διοίκησης. Ή μεγάλη αυτή μετάβαση (τήν οποία ό Ιστορικός δυσκολεύεται νά ερμηνεύσει μέ τα διαθέσιμα στοιχεία) άφησε τά άποτυπώματά της στό χαρακτήρα καΐ τή φυσιογνωμία του πρώιμου χριστιανισμού. 'Εξηγεί έπιπλέον πολλές άπό τις έσωτερικές του άντιφάσεις σέ
ζητήματα κοινωνικής διδασκαλίας και ήθικών έπιταγών.^

8. Βλ. τό πέμπτο κεφάλαιο έδώ, καθώς καΐ το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου The Class Struggle. Πβ. έπίσης τον πρόλογο του
G. Ε. Μ. de Sie. Croix στό βιβλίο μου The Social Structure of the
Early Christian Communities,
Λονδίνο 1987, σ. ix-xiv (έλληνική μετάφραση Γιάννη Κρητικού, Έπίκρισίς: Ή κοινωνική δομή τών χριστιανικών κοινοτήτων άπο τον πρώτο εως τον τρίτο
αιώνα, Εστία, 'Αθήνα 1992).
XIV

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ TOT Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η

2. Μια δεύτερη σημαντική μεταβολή που συντελέστηκε
πολύ νωρίς ήταν ή μετάβαση άπο το πολιτισμικο καΐ θρησκευτικό πλαίσιο του ιουδαϊσμοΰ σέ αύτο το έλληνισμοΰ.
Μέ το συγκεκριμένο θέμα ό ντε Σαιντ Κρουα καταπιάστηκε άρκετές φορές, συστηματικότερα ομως μόνο προς το τέλος της ζωής του. Όδηγήθηκε έτσι στο συμπέρασμα δτι ήταν άναγκαΐο νά διερευνηθούν οχι μόνο ό Ιουδαϊσμός και ό
έλληνισμός (δπως γίνεται συχνά σέ ενα γενικό και κάπως
άφηρημένο πλαίσιο), άλλα κυρίως τα διαφορετικά έπίπεδα και οι διαφορετικές παραλλαγές ιουδαϊσμού στα χρόνια
τού Ιησού, καθώς έπίσης καΐ οΐ διαφορετικές κληρονομιές
τού έλληνικού κόσμου.
"Ενα άπό τά συμπεράσματα τού συγγραφέα ήταν ότι ό
'Ιησούς και ό Παύλος, μέ διαφορετικό τρόπο ό καθένας, άκολούθησαν έρμηνευτικές έκδοχές της ιουδαϊκής θρησκευτικής παράδοσης πού δεν ήταν κυρίαρχες τήν εποχή τους.
Παρομοίως, ό συγκεκριμένος έλληνισμός μέ τον όποιο διασταυρώθηκε τό πρώιμο χριστιανικό κίνημα δέν αποτελούσε
έκείνη τήν έποχή κυρίαρχο ρεύμα.
3. Οι ερευνες γύρω άπό τά δύο αύτα μεγάλα θέματα (τής
μετάβασης άπό τήν παλαιστινιακή ένδοχώρα στί,ς πόλεις
τού έλληνορωμαϊκού κόσμου και τής μετάβασης άπό ενα
ιουδαϊκό πλαίσιο άναφορας σέ ενα έλληνικό) έπέτρεψαν
στόν ντε Σαιντ Κρουά να κατανοήσει τή στάση των πρώτων χριστιανών στα ζητήματα τού πλούτου, τής ιδιοκτησίας και τής δουλείας.
Ή πρώιμη χριστιανική γραμματεία, δπως διαπίστωσε,
XV

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

εμπεριέχει ήδη ενα άρκετά αντιφατικό κοινωνικό μήνυμα.
Διασώζει ωστόσο στοιχεία μιας παράδοσης πού είχε σέ μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί στην παλαιστινιακή ενδοχώρα
υπό τήν έπίδραση ένός ριζοσπαστικού ιουδαϊσμοΰ. Σύντομα όμως δεν ήταν λίγοι οΐ δάσκαλοι του χριστιανισμού πού
άποδέχτηκαν πολλές άπό τΙς κυρίαρχες ιδεολογίες του ελληνορωμαϊκού κόσμου· και αύτές δεν ήταν άλλες άπό τις ιδεολογίες των κυρίαρχων τάξεων. Τούτο είναι ιδιαιτέρως
έμφανές στόν τρόπο μέ τόν όποΤο προπαγάνδισαν τήν υποταγή στίς κοσμικές εξουσίες. Στό ζήτημα πάλι της δουλείας, οΐ χριστιανοί δεν εδειξαν καμία κοινωνική εύαισθησία
καΐ δέν προέβαλαν κανένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.^
4. Μεγάλη σημασία άπέδιδε ό συγγραφέας και στό ζήτημα της διδασκαλίας τού χριστιανισμού γιά τή θέση των
γυναικών, τόν έρωτα και τό γάμο. Τό θέμα αύτό τόν άπασχόλησε ιδιαιτέρως τήν τελευταία περίοδο της ζωής του,
καΐ τόν οδήγησε σέ μελέτες και ερευνες καθαρώς θεολογικού χαρακτήρα. Διαπιστώνοντας μια άκραία συντηρητική τοποθέτηση τών επιφανέστερων χριστιανών δασκάλων, άναζήτησε τις καταβολές της σκέψης τους γύρω άπό
τά ζητήματα αύτά σέ επίσης άκραΐες εκδοχές τού ιουδαϊσμού, πού δέν ήταν κυρίαρχες στά χρόνια τού 'Ιησού καΐ
τού Παύλου. Μέ παρόμοιο ζήλο άναζήτησε και τις ελληνικές καταβολές τού χριστιανισμού, πρωτίστως στα τελευ-

9. Βλ. τό πέμπτο κεφάλαιο έδώ, καθώς καΐ τό έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου The Class Struggle.
XVI

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ταΤα πλατωνικά συγγράμματα, και μάλιστα στους Νόμους.
Ή άναζήτηση αύτη του έπέτρεψε να διεισδύσει σέ λεπτομέρειες και σέ άντιφάσεις πού δεν έχουν γίνει άντικείμενο μεγάλης συζήτησης άπο τους ειδικούς. 'Ακόμα και
μεταξύ των Εύαγγελίων έντόπισε σημαντικές διαφορές,
κατατάσσοντας τή σχετική προβληματική του Κατά Ίωάννην Εύαγγελίου σέ διαφορετική πνευματική παράδοση
άπο αύτήν των Συνοπτικών Εύαγγελίων. Ζητούμενο ήταν
πάντως το τελικό άποτέλεσμα πού καθορίστηκε σέ πολύ
μεγάλο βαθμό άπο τΙς έπιλογές του Παύλου, και πού σφράγισε μέ τή σειρά του τήν 'ίδια τή φυσιογνωμία του χριστιανισμού. Ό ντέ Σαιντ Κρουα μελέτησε ιδιαιτέρως τήν
εντυπωσιακή άπαξίωση του έρωτα στον κόσμο των χριστιανών. Ή άποστροφή προς έρωτικές άπολαύσεις επηρέασε, κατά τή γνώμη του, καΐ τΙς άντιλήψεις τών χριστιανών γύρω άπο τή θέση της γυναίκας και τό γάμο.
5. "Ενα άπο τα κεντρικά θέματα του βιβλίου θά ήταν ή
άναμέτρηση του χριστιανισμού μέ τή Ρώμη. 'Εδώ θά έβρισκαν κεντρική θέση οι μελέτες γιά τούς διωγμούς πού περιλαμβάνονται στον ελληνικό τόμο (βλ. παρακάτω).
6. Στενά συνδεδεμένο μέ τό προηγούμενο είναι έπίσης το
πρόβλημα τών αΙρέσεων και τών σχισμάτων πού συγκλόνισαν άπο νωρίς τό χριστιανικό κίνημα. Πρόκειται γιά φαινόμενα πού παρατηρούνται σχεδόν άποκλειστικώς στο χριστιανισμό και δέν έχουν τα άντίστοιχά τους στόν ιουδαϊκό
ή τόν ελληνορωμαϊκό κόσμο.
Ό συγγραφέας οδηγήθηκε στό συμπέρασμα οτι τά α'ί-

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

τια γι,ά τήν ιδιορρυθμία αύτη ήταν πρωτίστως θρησκευτικά καΐ δτι οφείλονταν στην Ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού. Αύτο έξηγεΐ το πάθος και τδ φανατισμό των πρώτων πιστών. 'Εξηγεί επίσης γιατί ή χριστιανική έκκλησία,
δταν της δόθηκε ή δυνατότητα, έξελίχτηκε σέ εναν άπό
τους πλέον κατασταλτικούς και καταδιωκτικούς θεσμούς
στήν άνθρώπινη Ιστορία. Ή παραμικρή άπόκλιση σέ ζητήματα δόγματος μπορούσε νά έπιφέρει τήν καταδίκη οχι μόνο των ύπευθύνων άλλα και δσων τούς άνέχονταν. Οι διωγμοί πού έξαπέλυσαν οι χριστιανοί έναντίον των έθνικών,
των 'Ιουδαίων καί, κυρίως, των αιρετικών έκλαμβάνονταν
ως ύψιστο θρησκευτικό καθήκον.ίο
7. Ό ντε Σαιντ Κρουά δεν άσχολήθηκε συστηματικά μέ
ζητήματα έκκλησιαστικής οργάνωσης. Δεν ύπάρχει όμως
άμφιβολία δτι άπέδιδε μέγιστη σημασία στο οργανωτικό
ταλέντο τών χριστιανών. Είμαι της γνώμης δτι, έάν ειχε
τό χρόνο, θά άφιέρωνε και στο θέμα αύτό ενα σημαντικό
κεφάλαιο. Ή μεγάλη επιτυχία του χριστιανισμού και ή τελική του έπικράτηση οφείλονταν, δπως υποστήριζε, σέ
πολύ μεγάλο βαθμό στό θεσμό της έκκλησίας ό όποιος δέν
εχει τό άντίστοιχό του ούτε στόν ιουδαϊσμό ούτε στόν έλληνισμό.

10. Αύτό είναι τό θέμα της άδημοσίευτης έργασίας «Heresy,
schism and persecution in the Later Roman Empire from the 4th to the
7th century», ή οποία φέρει και τόν εναλλακτικό τίτλο ((Persecutions of and by Christians».
XVLLL

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Μέ οργανωτικά ζητήματα άσχολεΤται 6 ντε ΣαΙντ Κρουά
σέ μια ειδική μελέτη του για τή Σύνοδο της Χαλκηδόνος."
Πρόκειται βεβαίως για ζητήματα διοίκησης της έκκλησίας
μετά τήν έπικράτηση του χριστιανισμού, δείχνουν ωστόσο
μέ ποιο τρόπο θά εργαζόταν ό συγγραφέας έάν ειχε ασχοληθεί και μέ τήν προγενέστερη περίοδο. Μολονότι ή Σύνοδος συγκλήθηκε γιά να έπιλύσει προβλήματα δόγματος
και παρόλο πού οί μελετητές τήν έχουν άντιμετωπίσει άπό
τήν πλευρά αύτή, ό ντέ Σαιντ Κρουά τήν εξετάζει γιά να
διαπιστώσει οτι όλη ή έξουσία (άκόμα καΐ γιά λεπτές πτυχές του δόγματος) βρισκόταν στα χέρια των αυτοκρατορικών άρχών. Τα περιθώρια έπιλογών πού είχαν οι ιεράρχες ήταν έλάχιστα εως άνύπαρκτα. Τό έντυπωσιακό είναι
οτι οι ϊδιοι οί ιεράρχες άποδέχτηκαν τήν έξέλιξη αύτή άδιαμαρτύρητα.
*

*

*

Τό κεντρικό θέμα του τόμου πού παρουσιάζουμε στο έλληνικό άναγνωστικό κοινό είναι οι διωγμοί των χριστιανών.
Γύρω άπό τούς διωγμούς 6 ντέ Σαιντ Κρουά δημοσίευσε
τό πρώτο του άρθρο τό 1954 και έπανήλθε τρεις φορές εως
τό 1969.'2 Τά δημοσιεύματα αύτά έ'χουν πολλές έπικαλύψεις άλλα καθώς επικεντρώνονται σέ διαφορετικές όψεις

11. Βλ. το εκτο κεφάλαιο έδώ.
12. Βλ. τό δεύτερο κεφάλαιο έδώ, μαζι μέ τήν «Ανταπάντηση», πού είχε δημοσιευτεί αυτοτελώς, καθώς και το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο.

χίχ

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

του προβλήματος καΐ διαφορετικές περιόδους μπορούν να
διαβαστούν συμπληρωματικά το ενα προς το άλλο. Οί έπαναλήψεις μάλιστα, μέ τις εναλλακτικές τους διατυπώσεις,
έπιτρέπουν ϊσως νά γίνει καλύτερα κατανοητός 6 γενικός
προβληματισμός του συγγραφέα.
Νομίζω δτι μπορώ νά συμπυκνώσω τις βασικές μεθοδολογικές προδιαγραφές και τά βασικά πορίσματα σέ έπτά
διαπιστώσεις:
1. Πρώτο και κύριο μέλημα του ιστορικού είναι νά καταγράψει ολα τα δεδομένα μέ άκρίβεια και σχολαστικότητα.
Ή έξονυχιστική ερευνά τών πηγών ήταν για τον ντέ ΣαΙντ
Κρουά τόσο σημαντική ώστε μπορεί νά εκληφθεί και ώς αυτοσκοπός. "Ετσι, άκόμα καΐ οι άναγνώστες πού δέν θά συμφωνήσουν μέ τις έρμηνεΐες του, μπορούν νά κάνουν έναν πολύ έποικοδομητικό διάλογο μαζί του γύρω άπο τις πηγές.
Πολύ μεγάλη σημασία άπέδωσε στήν τυπική πλευρά του
ζητήματος καΐ ξεκαθάρισε, οσο ήταν δυνατόν, τή νομική
βάση τών διωγμών.
2. Ή διερεύνηση τών πηγών τον οδήγησε στο συμπέρασμα
δτι τό φαινόμενο πού εχει καταγραφεί στήν ιστορία του
χριστιανισμού ώς «διωγμοί» διακρίνεται σέ δύο διαφορετικές περιόδους πού έχουν ούσιαστικότατες διαφορές μεταξύ τους. "Εως τό μέσον του τρίτου αιώνα, κύρια αιτία
τών διώξεων πού ύπέστησαν οι χριστιανοί ήταν 6 θρησκευτικός ζήλος τών μαζών: τών 'Ιουδαίων καΐ τών έθνικών. Ή
αύτοκρατορική έξουσία δέν άνέλαβε καμία σημαντική πρωτοβουλία παρά μόνο γιά νά διαφυλάξει τήν τάξη. 'Από τό
XX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

μέσον του τρίτου αιώνα ή κατάσταση άντιστράφηκε. 01
μάζες άρχισαν νά γίνονται πιο ουδέτερες εως φιλικές καΐ
τήν πρωτοβουλία των διωγμών άνέλαβαν ή αυτοκρατορική
έξουσία μέ τους κατά τόπους έκπροσώπους της.
3. "Εως τό μέσον του τρίτου αιώνα, τα προβλήματα των
χριστιανών είχαν εύκαιριακο καΐ τοπικο χαρακτήρα και δεν
προσέλαβαν μαζικές διαστάσεις. Ά λ λ α και οι διωγμοί πού
οργανώθηκαν στή συνέχεια άπο τις άρχές είχαν περιορισμένη διάρκεια. Μολονότι δεν είμαστε σε θέση νά προσδιορίσουμε τό σύνολο τών μαρτύρων, μπορούμε νά υποθέσουμε δτι στίς περισσότερες περιπτώσεις οΐ αριθμοί ήταν
σχετικώς μικροί· οι έπιπτώσεις τους ωστόσο ήταν μεγάλες.
'Ακόμα καΐ ενας νεκρός μπορεί νά προκαλέσει τρομερό πόνο και φόβο, άλλα και νά χαλυβδώσει τήν πίστη πολλών.
4. α) Οι χριστιανοί δεν διώκονταν έπειδή πίστευαν στο δικό τους θεό, ούτε έπειδή του άπέδιδαν διάφορες ιδιότητες,
ούτε έπειδή ή πίστη τους άπαιτουσε συγκεκριμένες μορφές
λατρείας. Ο'ι έλληνικός και ρωμαϊκός κόσμος δεν ειχε ούτε
τή διάθεση ούτε τον τρόπο νά ελέγξει συνειδήσεις και δοξασίες. β) Οι χριστιανοί δεν διώκονταν γιά έγκληματικές
ένέργειες στις όποιες τους οδηγούσε ή θρησκεία τους.
'Ακόμα και στήν περίπτωση της πυρκαγιας στή Ρώμη τήν
έποχή του Νέρωνα, πολλοί χριστιανοί βασανίστηκαν και
έχασαν τή ζωή τους έπειδή κατηγορήθηκαν (ψευδώς) ως
δράστες ένός έγκλήματος πού δεν είχε άμεση σχέση μέ τή
θρησκεία καΐ τήν πίστη τους —μολονότι θεωρούνταν ήδη
«έχθροι της άνθρωπότητας». Είναι χαρακτηριστικό ότι.
XXI

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

έάν απαρνούνταν τή χριστιανική τους ιδιότητα, απελευθερώνονταν άμέσως, χωρίς να τους βαρύνουν άλλες κατηγορίες για προγενέστερες πράξεις ή παραλήψεις, γ) "Εως τδ
μέσον του τρίτου αιώνα, οΐ χριστιανοί δεν διώκονταν έπειδή άρνοΰνταν νά θυσιάσουν στους παραδοσιακούς θεούς ή
τον αύτοκράτορα. 'Ιδιαιτέρως ή λατρεία του αύτοκράτορα
επαιζε ασήμαντο ρόλο στην άναμέτρηση των χριστιανών
μέ τούς έθνικούς και τις άρχές. Οι άρχές καλούσαν ορισμένες φορές τούς χριστιανούς νά θυσιάσουν μετά τή σύλληψή τους προκειμένου να αποδείξουν οτι δεν ήταν, ή δεν ήταν
πλέον, χριστιανοί. Οι χριστιανοί δεν συλλαμβάνονταν επείδή είχαν άρνηθεΐ" νά θυσιάσουν.
5. Τα αϊτια των διωγμών ήταν πρωτίστως θρησκευτικά.
Προς τό χριστιανισμό μεταστρέφονταν πολλοί άνθρωποι
για λόγους καθαρώς θρησκευτικούς. Για τούς ίδιους ακριβώς λόγους άντιμετώπιζαν (άρχικώς) την έχθρότητα τών
'Ιουδαίων καΐ τών έθνικών. Καμιά σοβαρή μαρτυρία δεν
μας έπιτρέπει νά υποθέσουμε δτι θρησκευτικό συναίσθημα υπήρχε μόνο άπό τή δική τους πλευρά. 'Ακόμα και οι
αυτοκράτορες πού ανέλαβαν κάποια στιγμή πρωτοβουλίες
έναντίον τών χριστιανών κινούνταν και αύτοι οδηγημένοι,
πρωτίστως, άπό θρησκευτικές άντιλήψεις και θρησκευτικά
συναισθήματα. Οι χριστιανοί καταδικάζονταν, σύμφωνα
μέ τον ντε Σαιντ Κρουά, για ενα "Ονομα (τό χριστιανικό
όνομα), χωρίς νά γίνεται σαφές τό νόημα πού άπέδιδαν οΐ
'ίδιοι οι διώκτες σέ αύτό.
Ρόλο εισαγωγής στις αντιλήψεις του συγγραφέα για τή
XXII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

θρησκευτικότητα του ρωμαϊκού κόσμου επέχει το κεφάλαιο πού προτάξαμε. Παρομοίως εισαγωγικό χαρακτήρα
σέ ζητήματα της θρησκευτικότητας των μαζών εχει τό τελευταίο κεφάλαιο.
6. Ή καθαρώς θρησκευτική διάσταση τών διωγμών προκύπτει και άπό τά όσα άκολούθησαν μετά τη μεταστροφή
του Κωνσταντίνου. Ά π ό διωκόμενοι οι χριστιανοί κατέστησαν διώκτες. 'Επέδειξαν μεγάλη σκληρότητα έναντι
τών άλλοθρήσκων καί, κυρίως, έναντι τών αιρετικών. Τό
μεγάλο διακύβευμα ήταν ή σωτηρία τών ψυχών και ή σωτηρία της αύτοκρατορίας. 01 διωγμοί πού υπέστησαν οΐ
χριστιανοί εως τήν άρχή του τέταρτου αιώνα μπορούν νά
γίνουν σωστά κατανοητοί άπό τόν Ιστορικό μόνο ώς πρώτη περίοδος μιας θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, ή όποία εξακολούθησε να υπάρχει και μετά τήν κυριαρχία του χριστιανισμού.
7. Στήν άντιπαράθεση τών χριστιανών μέ τους 'Ιουδαίους
και τούς έθνικούς μεγάλο ρόλο έπαιξε ή προκλητικότητα
ορισμένων πιστών και ή εφεσή τους για αύτό πού μπορεί
να όνομαστεΐ «εθελοντικό μ α ρ τ ύ ρ ι ο » . Ο ι περισσότεροι
ήγέτες του χριστιανισμού (μέ σημαντικότερη έξαίρεση τόν
Τερτυλλιανό) και οί έκκλησιαστικές σύνοδοι καταδίκαζαν
άπολύτως τό φαινόμενο αύτό και αρνούνταν νά άποδώσουν
13. Αύτό είναι τό θέμα της άδημοσίευτης έργασίας «On voluntary martyrdom)). Γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα ό συγγραφέας εχει
πολλά νά πεΤ και στις δημοσιευμένες του μελέτες.

xxiii

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η ΡΩΜΗ

στους έθελοντές την ιδιότητα του μάρτυρα. "Οπως ομως
δείχνει ό ντέ ΣαΙντ Κρουά, ή καθημερινή πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.
Οι χριστιανοί πού προκαλούσαν μόνοι τους τις άρχές ή
τους ευσεβείς 'Ιουδαίους και έθνικούς, διακόπτοντας επιδεικτικά μια θρησκευτική τελετή ή σπάζοντας δημοσίως
ιερά άντικείμενα, ήταν πολλοί καί, παρά τις επίσημες διακηρύξεις, άναγνωρίζονταν άπό τα πλήθη των πιστών ώς τιμημένοι μάρτυρες. Συνέβαινε κάποτε ή προκλητική αυτή
στάση να επισύρει τήν όργή των εθνικών καΐ νά οδηγεί σέ
μιά κλιμάκωση τών θρησκευτικών συγκρούσεων. Ό φόβος
δτι οί έθελοντές μάρτυρες θα μπορούσαν νά γίνουν αίτια
γενικευμένων διωγμών υποχρέωνε τους χριστιανούς ηγέτες νά χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα εναντίον τους.
*

*

*

Ό Τζέφρυ ντέ Σαιντ Κρουά γεννήθηκε στήν πορτογαλική
άποικία του Μακάο στήν Κίνα τό 1910. "Εμεινε ορφανός
άπό πατέρα πολύ μικρός καΐ ανατράφηκε άπό τή θρησκόληπτη μητέρα του στήν 'Αγγλία. Σ τ ή δική της έπιμονή
όφειλε τή μεγάλη του εξοικείωση μέ τή Βίβλο, τήν οποία
γνώριζε σχεδόν άπέξω. Ξεκίνησε τή σταδιοδρομία του άσκώντας τ ή δικηγορία, χωρίς νά έ'χει πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές. Σ τ ή διάρκεια του πολέμου υπηρέτησε στή RAF. Για άρκετά χρόνια βρέθηκε στή Μέση
'Ανατολή, τήν 'Αλεξάνδρεια και τήν Κυρήνη. 'Επιστρέφοντας τό 1946 στήν 'Αγγλία έκμεταλλεύτηκε τήν εύκαιρία
πού του δόθηκε και γράφτηκε για τρία χρόνια στό Πανεπιxxiv

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

στήμί,ο του Λονδίνου (στο University College) δπου εύτύχησε να εχζι δάσκαλο εναν άπό τους σημαντικότερους Ιστορικούς της άρχαιότητας, τον Α. Η. Μ. Jones. Έ λ α β ε ετσι μέ
άριστα τό μοναδικό πτυχίο στή ζωή του. Μετά άπο μιά
σύντομη διδακτική θητεία στο London School of Economics
(LSE), διορίστηκε το 1953 έταΐρος του Πανεπιστημίου της
'Οξφόρδης (στο New College). "Ηταν ενας άπό τούς έλάχιστους έταίρους πού δέν είχε άποφοιτήσει άπό τήν 'Οξφόρδη και παρέμεινε στή θέση αυτή εως τή συνταξιοδότησή
του. Τό 1972 έξελέγη μέλος της Βρετανικής 'Ακαδημίας.
Πέθανε στήν 'Οξφόρδη τό 2000, μετά άπό σύντομη άσθένεια, δίχως νά σταματήσει νά έργάζεται εως τις τελευταίες
σχεδόν μέρες.
'Εκτός άπό τόν Τζόουνς, τή μεγαλύτερη έπιρροή τ ή δέχτηκε άπό τό εργο του Μάρξ, τό όποιο μελέτησε συστηματικά καΐ μέ πάθος. Μέ τό εργατικό κίνημα της 'Αγγλίας
συνδέθηκε τό 1935/6, άλλά ήδη τό 1939 διέκοψε κάθε οργανωτικό δεσμό. Σ τ ό σημαντικό βιβλίο του γιά τόν Ταξι-

14. Για τά βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, βλ. Robert
Parker, Proceedings of the British Academy 111. 2000 Lectures and
Memoirs^ σ. 447-78· επίσης τόν πρόλογο των έκδοτων στον τόμο
Crux (βλ. σημ. 2 παραπάνω), σ. xiii-xviii. Πβ. Δ. I. Κυρτάτας,
Κατακτώντας τήν άρχαιότητα^ σ. 216-9. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες περιλαμβάνει καΐ ή συνέντευξη πού ό ντε ΣαΙντ Κρουά παραχώρησε στον Δ. Κυρτάτα, τόν "Αγγελο Ματθαίου και τόν Γιάννη Πίκουλα, δημοσιευμένη μέ τίτλο « Ό άρχαΐος κόσμος σήμερα»,
στό περιοδικό Horos 6, 1988, σ. 123-33.
XXV

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

κο αγώνα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο έξέθεσε μέ κάθε
σχολαστικότητα τις άπόψεις του για τδ μαρξισμό, όπως
τον άντιλαμβανόταν, και για τή συμβολή της μαρξιστική
θεωρίας στη μελέτη της ιστορίας. Οί απόψεις του, οπως
γίνεται φανερό, διαφέρουν ριζικά άπό αύτές άλλων μαρξιστών ιστορικών. Ώ ς ιστορικός θεωρούσε πάντα οτι είχε τό
διπλό καθήκον νά διερευνά έξονυχιστικά τις πηγές και να
προβαίνει σέ έρμηνεΐες, έντάσσοντας τα δεδομένα στο κοινωνικό τους πλαίσιο.
Ή έλληνική έκδοση μελετών του ντέ Σαιντ Κρουά άπό
τό Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης προγραμματίστηκε πριν άπό εξι χρόνια. Δυστυχώς ό συγγραφέας δέν
πρόλαβε να γράψει τόν πρόλογο πού είχε υποσχεθεί". 'Ανέλαβα τό προνόμιο αύτό δίχως να γνωρίζω τις δικές του
προθέσεις. Είμαι πάντως σίγουρος οτι ή κυκλοφορία ένός
άκόμη βιβλίου του στα έλληνικά θά τόν χαροποιούσε ιδιαιτέρως. 'Επισκέφθηκε την Ελλάδα γιά τελευταία φορά τό
1987 και ειχε την εύκαιρία να παρουσιάσει τότε την έργασία του γιά τή Σύνοδο τής Χαλκηδόνος στό άμφιθέατρο
του 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών.
Στα κείμενα πού περιλάβαμε στήν έλληνική έκδοση δέν
εγινε καμία ούσιαστική παρέμβαση. Θά ήταν άσκοπο να
παρουσιάσουμε τή βιβλιογραφία πού δέν πρόλαβε να συμβουλευτεί ό 'ίδιος ό συγγραφέας. "Ετσι και άλλιώς είναι
πολύ άμφίβολο αν θα άλλαζε κάπου τή γνώμη του — μολονότι είναι σίγουρο δτι θα σχολίαζε έκτενώς, όπως τό συνήθιζε, κάθε σημαντική διαφορετική άποψη. Οι έλάχιστες
δικές μου προσθήκες πού παρεμβάλλονται στό κείμενο και
XXVI

ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

τΙς σημειώσεις είναι πάντα μέσα σέ άγκύλες. Ό έλληνας άναγνώστης θά πρέπει πάντως να εχει κατά νου δτι 6 συγγραφέας άποκαλεΐ ((καθολική» τη ((μεγάλη» έκκλησία, αύτήν πού επικράτησε και άναγνωρίστηκε άπο τον Κωνσταντίνο. Έ ω ς την εποχή έκείνη ((καθολική» ήταν ή ((ορθόδοξη» έκκλησία. Για τά βιβλικά παραθέματα στο κείμενο
χρησιμοποιήσαμε τή μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής
Εταιρείας.
Έκτος άπο τήν ιστορικό 'Ιωάννα Κράλλη, πού ανέλαβε
τή μετάφραση και τήν ολοκλήρωσε μέ εύσυνειδησία σέ σύντομο χρόνο, μεγάλη ήταν καΐ ή προσφορά της έπιμελήτριας του τόμου Μαρίας Στεφανοπούλου, πού έργάστηκε
και αύτή μέ ταχύτητα, οξυδέρκεια καΐ σχολαστικότητα.
Στήν άπόδοση των λατινικών χωρίων συνεργάστηκε ο
Στέφανος Παρασκευάί'δης. Θά ήθελα νά άφιερώσω τον μικρό κόπο πού άπαιτήθηκε για τήν ολοκλήρωση της έλληνικής έκδοσης στή μνήμη του μεγάλου αύτοΰ ανθρώπου ό
όποιος, έκτός των άλλων, είχε και τό χάρισμα νά άφοσιώνεται στούς μαθητές τους. 'Ακόμα και τΙς μέρες πού οί δικές του έργασίες άπαιτοΰσαν όλες τις δυνάμεις του, άκόμα
και στις (σπάνιες) περιόδους άσθενείας, ούδέποτε άμέλησε
τά καθήκοντα του δασκάλου.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΥΡΤΑΤΑΣ

XXV11

Ή θρησκεία του ρωμαϊκού κόσμου'

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΣ παγανισμός είναι, νομίζω, τό πιο δύσκολο στη σύλληψη του στοιχείο της
κλασικής άρχαιότητας. Οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε
έξαιρετικά να κατανοήσουμε τον πνευματικό του κόσμο
στο σύνολό του. Είναι εύκολο να έπαναλάβει κάνεις τις
στερεότυπες (και απολύτως σωστές) άπόψεις πού βρίσκει
σέ σύγχρονα βιβλία: ό παγανισμός ήταν ουσιαστικά θέμα
λατρευτικών πράξεων και οχι πεποιθήσεων
έλάχιστα
συνδεόταν μέ την ήθική καΐ διέθετε μηδαμινές δυνατότητες
πνευματικής έξέλιξης· ήταν, κατά βάση ('ιδίως στη ρωμαϊκή του μορφή), ενα συμβόλαιο, σύμφωνα μέ τό όποιο οι
θεοι σέ προσέχουν, μάλλον σέ περιορισμένο βαθμό, μέ την
προϋπόθεση ότι έσύ τους φροντίζεις, άποδίδοντάς τους τήν
οφειλόμενη λατρεία και διατηρώντας ετσι τήν paxdeorum,

1. Το άρθρο αύτο βασίζεται σέ ομιλία που μετέδωσε το Τρίτο
πρόγραμμα του BBC. Μετά άπό παράκληση του έκδοτη του περιοδικού Didaskalos, ό συγγραφέας είχε τήν καλοσύνη να άναπτύξει το θέμα λίγο περισσότερο και να προσθέσει παραπομπές, καθώς και βιβλιογραφικό σημείωμα. (Σημείωση του έκδοτη του περιοδικού Didaskalos.)
Κατά τή γνώμη μου, ή καλύτερη άγγλική εισαγωγή στή ρω-

1

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

δηλαδή την ορθή καΐ αρμονική σχέση άνάμεσα στους θεούς
καΐ τους άνθρώπους. "Ολα αύτα άληθεύουν, άλλα δέν μας
βοηθούν και πολύ να άποκτήσουμε ((αίσθηση» του αρχαίου
παγανισμού — για νά έπιτευχθεΐ αύτο θα πρέπει κανείς να
μελετήσει τεκμήρια, όπως κείμενα της έλληνικής, λατινικής και ιουδαϊκής γραμματείας άλλά και έπιγραφες (ιδίως
ήμερολόγια και έπιτύμβιες πλάκες), καθώς και μεγάλη ποικιλία εικαστικών έργων, όπως γλυπτά, έργα ζωγραφικής
και νομίσματα.
Καθώς το θέμα μου είναι ή θρησκεία του ρωμαϊκού κόσμου, και ένα μεγάλο μέρος του ρωμαϊκού κόσμου ήταν
έλληνικό, υπό τήν έννοια δτι σκεφτόταν, μιλούσε καΐ έγραφε έλληνικά (τουλάχιστον οι ανώτερες τάξεις), δεν θα
περιοριστώ στήν καθαρά ρωμαϊκή θρησκεία. Σίγουρα μπορούμε να άπομονώσουμε ένα άπολύτως ρωμαϊκό ύφος στόν
κλασικό παγανισμό, άλλα ή θρησκεία τών μορφωμένων
'Ιταλών άρχισε βαθμιαία νά έξελληνίζεται, άρκετά νωρίς
μαϊκή θρησκεία, στήν έξελιγμένη της μορφή, είναι το κεφάλαιο
του Α. D. Nock, «Religious developments from the close of the
Republic to the death of Nero)) στήν Cambridge Ancient History χ
(1934), σ. 465-511 (μέ βιβλιογραφία στις σ. 951-3)· βλ. έπίσης τό
κεφάλαιο του Nock στήν Cambridge Ancient History xii (1939),
409^9 (μέ βιβλιογραφία στις σ. 764-6).
Δύο βιβλία του F. C. Grant, στή σειρά Library of Liberal Arts,
περιέχουν μεγάλη ποικιλία λατινικών και έλληνικών κειμένων (επιγραφικών και γραμματειακών) σέ άγγλική μετάφραση, μέ χρήσιμες εισαγωγές: Hellenistic Religions (1953) y.cà Ancient Roman
Religion (1957).

2 ·

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ TOT ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

στην Ιστορία της ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ένώ την έποχή
πού έγκαθιδρύθηκε ή Ηγεμονία άπδ τον Αύγουστο, την
τελευταία προ Χρίστου γενιά, οΐ έλληνικές θρησκευτικές
ιδέες και τά έλληνικά στερεότυπα είχαν διεισδύσει σέ ολα
τα έπίπεδα της ρωμαϊκής θρησκείας, έκτος άπο τά κατώτερα. Παρ'ολα αύτά, θα πρέπει νά πώ κάτι γιά το ύφος
της πρώιμης, αύτόχθονος ρωμαϊκής θρησκείας, άφοΰ ήταν
έξαιρετικά άνθεκτικδ και επέζησε μέχρι τό τέλος του αρχαίου παγανισμού.
Στά πρώτα γνωστά σέ έμας στάδια, δέν υπάρχει καν
λατινική λέξη πού να δηλώνει αύτο πού εμείς αποκαλούμε
«θρησκεία». (Δέν υπήρξε ποτέ ούτε έλληνική λέξη — άλλά
αύτο είναι ενα άλλο ζήτημα!) Ή λατινική λέξη religio^ αρχικά σήμαινε κάτι πραγματικά πρωτόγονο: το αίσθημα του
δεονς μπροστά σέ αύτο πού θεωρείται υπερφυσικό ή, απλώς, άνεξήγητο. Ή λέξη religio έξακολούθησε νά χρησιμοποιείται μερικές φορές με αύτήν τήν έννοια, άκόμη και
σέ μεταγενέστερη περίοδο, δταν έπίσης άπέκτησε (δπως
θά έξηγήσω άμέσως παρακάτω) ενα νόημα πλησιέστερο σέ
αύτδ της δικιάς μας λέξης ((θρησκεία». "Ετσι, δ Λίβιος διη-

2. Βλ. W. Warde Fowler, «The Latin history of the word religio)),
Roman Essays and Interpretations, 'Οξφόρδη 1920, σ. 7-15· πβ. του
ιδίου, The Religious Experience of the Roman People, Λονδίνο 1911,
σ. 459-65, σχετικά μέ αύτήν και άλλες λέξεις κλειδιά της ρωμαϊκής θρησκείας (pius, pietas, sanctus, sacer, sacramentum) · έπίσης
Η. Nettleship, (cSuperstes, superstitio, superstitiosus». Journal of
Philology vi (1876), σ. 98-9.

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

γεΤται οτι κατά τή διάρκεια μιας έπιδημίας πανώλης 6 νους
των άνθρώπων κυριεύτηκε άπο «multiplex religio»,^ μια
φράση πού, οπως υποθέτω, μεταφράζεται καλύτερα ως ((κάθε ε'ίδους παράλογοι φόβοι». Ό Πλίνιος ό Πρεσβύτερος
βλέπει μια religio στα γόνατα των άνθρώπων, έπειδή ικετεύουμε πεσμένοι στά γόνατα, ή αγκαλιάζουμε τα γόνατα
κάποιου οταν τον ικετεύουμε^ — υπάρχει λοιπόν κάτι αλλόκοτο σέ σχέση μέ τά γόνατα. Ό Πλίνιος δηλώνει έπίσης
οτι κανένα ον δέν είναι περισσότερο προικισμένο μέ religio
άπό τον τυφλοπόντικα,·^ του οποίου ή καρδιά και τά δόντια
υποτίθεται ότι είχαν μυστηριώδεις θεραπευτικές ιδιότητες.
Αύτό είναι τό πρώτο στάδιο στην εξέλιξη της σημασίας τ %
λατινικής λέξης religio, δταν ή λέξη ειχε έλάχιστη ή και καμία σχέση μέ τους θεούς. Τό δεύτερο στάδιο ερχεται ήδη
τον τελευταίο αιώνα π . Χ . , οπότε ή λέξη religio φτάνει να
σημαίνει 0χι άπλώς τό αίσθημα του δέους πού προκαλεί τό
υπερφυσικό, άλλα και δ,τι κάνει κάποιος σχετικά μέ αύτό:
τις λατρείες καΐ τις τελετές μέ τΙς όποιες έπιζητεϊ νά ήρεμήσει τό πνεύμα του. Θεϊκά σημεΤα, οιωνοί, υπερφυσικά
φαινόμενα άνησυχοΰσαν τους Ρωμαίους τρομερά, μέχρι τή
στιγμή,πού άνέπτυξαν τις τεχνικές πού θεωρούσαν κατάλληλες γιά νά τά άντιμετωπίσουν. Οιωνοί και υπερφυσικά
φαινόμενα κάνουν ιδιαίτερα αισθητή τήν παρουσία τους
στήν περιγραφή της πρώιμης Ρώμης άπό τον Λίβιο. Γιά

3. Λίβιος iv.30.9.
4. Πλίνιος, Naturalis Ηistoria xi.250.
5. Στο ΐδιο^ χχχ. 19-20.

4·

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ TOT ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

παράδειγμα, διηγούμενος τα γεγονότα του έτους 218 π . Χ . ,
ό Λίβιος γράφει:^
Εκείνο το χειμώνα, μέσα και κοντά στη Ρ ώ μ η , πολλά υπερφυσικά σημεΤα έμφανίστηκαν, ή (δπως γενικά συμβαίνει δταν
τά μυαλά των ανθρώπων στρέφονται στή religio) πολλά άναφέρθηκαν και έγιναν πολύ εύκολα πιστευτά. Μερικά άπο αύτα
τά σημεία ήταν: ένα μωρδ έξι μηνών, γεννημένο άπδ έλεύθερους
γονείς, κραύγασε «Θρίαμβος!» μέσα στή λαχαναγορά· ένα βόδι σκαρφάλωσε μόνο του στο τρίτο π ά τ ω μ α ένός κτιρίου στο
παζάρι, και τότε, τρομαγμένο άπό τό θόρυβο των ένοίκων, πήδηξε στό κενό· ... στο Λανούβιο ένα κοράκι πέταξε μέσα στο
ναό της "Ηρας και κούρνιασε στό άνάκλιντρό της· ... στό Πικηνό έπεσε βροχή άπό πέτρες·

και ουτω καθεξής για άρκετές άράδες. ΑύτοΙ οΐ οιωνοί έπρεπε να «έξιλεωθουν» μέ τον κατάλληλο τρόπο: πληροφορούμαστε δτι για τή βροχή άπό πέτρες τελέστηκαν θυσίες έπι έννέα ήμέρες, ένώ, σέ άποζημίωση για τήν παράνομη εΐ'σοδο του κορακιοΰ στό ναό της, ή "Ηρα έλαβε σαράντα λίβρες χρυσοΰ και ένα μπρούντζινο άγαλμα. Και ό
Λίβιος προσθέτει:
ΑύτοΙ οΐ έξιλασμοί βοήθησαν πάρα πολύ νά άνακουφιστοΰν τά
μυαλά των άνθρώπων άπό τή religio τους.

Ό Κικέρων, σέ ένα πρώιμο έργο του, μιλα γιά τή religio
ώς ένα συναίσθημα πού αυτόματα παραπέμπει στις κατάλληλες τελετές πού έξευμενίζουν τήν αιτία αύτοΰ του
6. Λίβιος xxi.62.

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

συναισθήματος.^ Έ τ σ ι , στην πράξη ή λέξη religio καταλήγει νά σημαίνει γενικά λατρεία — άπο μεμονωμένη τελετή μέχρι ολόκληρο λατρευτικό σύστημα. Μέ αύτή τήν
έννοια, ή ρωμαϊκή religio είναι έν μέρει κρατική λατρεία,
άλλά καΐ έν μέρει οικογενειακή υπόθεση. Ή ρωμαϊκή κρατική θρησκεία δεν είχε τίποτε προσωπικό· εφόσον ολες οι
τελετές τελούνταν άπό έπίσημους Ιερείς πού ήταν κρατικοί
αξιωματούχοι, τό άτομο, αύτό καθαυτό, δεν είχε καμία θέση. Στις οίκογενειακες λατρεΤες, ο «πατερ-φαμίλιας», ό
έπικεφαλής δηλαδή του ο'ίκου (ό όποιος φυσικά περιλάμβανε και τους δούλους) ήταν, ας πούμε. Ιερέας τού έαυτού
του και ένεργούσε γιά λογαριασμό ολόκληρου του οίκου.
Συνεπώς, δταν ό Κικέρων νομοθετεί γιά τό ιδανικό κράτος,
προβλέπει δύο διαφορετικά ε'ίδη θρησκευτικών τελετών:
κρατικές λατρείες γιά τις άστικές περιοχές, οικογενειακές
γιά τις άγροτικές.^ Στήν έξοχή βρίσκεται κάνεις μακριά
άπό τις λατρείες της πόλης, και αύτό πού εχει σημασία είναι ο'ι προγονικές οικογενειακές τελετές: τά ιερά άλση και
ή λατρεία τών Λαρήτων, τών πνευμάτων δηλαδή του άγροκτήματος. Ό Κάτων ό Πρεσβύτερος, γράφοντας τό έγχειρίδιό του περι άγροτικής ζωής, τόν δεύτερο αιώνα π . Χ . ,
έχει πολλά νά πει γιά τις θυσίες πού πρέπει νά προσφέρει
ό δεσπότης ώστε νά εξασφαλίσει τή γονιμότητα της γης
του. Τόν συμβουλεύει νά προσφέρει τά σέβη του στόν Έφέστιο Λάρητα αμέσως μόλις φτάσει στό άγρόκτημα, και νά

7. Κικέρων, De inventione ii.l61
8. Κικέρων, De legibus ii.17-22.

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

καταστήσει σαφές οτι είναι αύτός, ό δεσπότης, και μόνον
αύτος πού φροντίζει τή θρησκεία για λογαριασμό όλου του
οϊκου.9 Κάπου τρεις αιώνες άργότερα, τό 158-159, ό Άπουλήιος, όταν δικαζόταν για μαγεία στή Σαβράθα της Βόρειας 'Αφρικής, είπε ότι ό κατήγορός του δεν ήταν ευσεβής
άνθρωπος. 'Ανάμεσα στα άλλα παρουσίασε και τΙς έξης
άποδείξεις:·ο
Ποτέ μέχρι σήμερα δέν προσευχήθηκε σέ θεό ούτε πήγε σέ ναό·
ποτέ δέν φίλησε το χέρι του περνώντας άπό κάποιο Ιερό· δέν
προσφέρει τα πρώτα γεννήματα άπό τά σπαρτά, τά άμπέλια ή
τά κοπάδια στους θεούς της άγροτικής ζωής πού τον τρέφουν
και τον ντύνουν δέν εχει κανέναν Ιερό χώρο ή άλσος στο κτήμα
του — όχι, ούτε κάν μιά έπιχρισμένη πέτρα ή ένα στεφανωμένο
κλωνάρι.

Ή άληθινή εύσέβεια άποδεικνυόταν μέ τή σχολαστική τήρηση τέτοιων καθιερωμένων πρακτικών στήν 'Αφρική, τήν
'Ιταλία, άλλα και τήν Ελλάδα. "Οταν ζήτησαν άπό τόν ταπεινό Κλέαρχο, άπό τό Μεθύδριο της 'Αρκαδίας, νά έξηγήσει γιατί τό Μαντείο των Δελφών είχε ορίσει αυτόν ως
τόν καλύτερο υπηρέτη τών θεών, έκεΐνος άπάντησε:"
'Εκπληρώνω όλα τά θρησκευτικά μου καθήκοντα και θυσιάζω
μέ έπιμέλεια, στόν καθορισμένο χρόνο, κάθε μήνα μέ τό νέο φεγ-

9. Κάτων, De agri cultura 2.1· 143.1· κ.λπ.
10. Άπουλήιος, Apologia 56.4-6.
11. Θεόπομπος, FGrH 115 F 344, στόν Πορφύριο, ΠερΙ
εμψύχων ϋ. 16.

7

αποχής

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

γάρι, προσφέροντας στεφάνια και στολίζοντας τον Έρμη, τήν
Ε κ ά τ η και τά άλλα άγάλματα των θεών πού μου κληροδότησαν
οΐ προγονοί μου, προσφέροντάς τους θυμίαμα, κριθάρι και πίτες.

Και ο Κλέαρχος συνεχίζει κατά τον Ι'διο τρόπο.
Το πιο ουσιώδες κοινο χαρακτηριστικό των κρατικών
και οικογενειακών λατρειών είναι δτι έχουν θεσπιστεί άπό
τους προγόνους. Αύτο μας οδηγεί άκριβώς στην καρδιά της
ρωμαϊκής θρησκείας. Το σημαντικό είναι νά γνωρίζει κανείς
τΙς ορθές μορφές λατρείας, τις τελετές που πραγματικά θ à
είναι αποτελεσματικές.
Βρίσκεστε ενώπιον του άστάθμητου, του άνεξερεύνητου, και δέν μπορείτε να άφήσετε το ζήτημα στήν τύχη. Πώς δμως γνωρίζει κανείς αύτές τΙς τελετές; Σίγουρα οχι μέ δοκιμές και λάθη. Αυτό θα μπορούσε
να άποδειχτεΐ έπικίνδυνο. Γνωρίζει κάνεις τις όρθές μορφές
λατρείας έπειδή έχουν ανακαλυφθεί άπό τους προγόνους
του, οι όποιοι (όπως τό έθεσε ό Κικέρων) βρίσκονται πιό
κοντά στους θεούς άπό κάθε άλλον.'2 Ή ούσία του ζητήματος έχει εκφραστεί" πολύ καλά άπό τόν Latte, στό καθιερωμένο έργο του ^Ιστορία της ρωμαϊκής θρησκείας : ^ ^
Γιά τους Ρωμαίους, ή θρησκεία είναι μέρος της κοινωνικής τους
συμπεριφοράς ... Τ π ά ρ χ ε ι μιά ορισμένη τεχνική θρησκευτικής
συμπεριφοράς, σχηματισμένη μέσα άπό τήν πείρα πολλών γενεών, και οποιαδήποτε αύθόρμητη άπόκλιση είναι άδιανόητη.

01 Ρωμαίοι (και ειδικά ό Κικέρων) περηφανεύονταν γιά
12. Κικέρων, De legibus ii.27.
13. '^^.'LsiiQ, Römische Religionsgeschichte ^ Μόναχο 1960, σ. 61.

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α TOT Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

τήν αύστηρή καΐ προσεκτική φροντίδα της θρησκείας, πού
οριζόταν ώς «ή λατρεία των θεών». Μερικές φορές απέδιδαν τήν ιδια τήν αυτοκρατορία και τή δόξα τους, πάνω
άπ'ολα, στήν 'ικανοποιητική σχέση τους μέ τις θεότητές
τους.''^ Ή πιο έντυπωσιακή σωζόμενη απόδειξη είναι ενα
εργο του 384 μ.Χ., ή περίφημη τρίτη Relatio {"Αναφορά)
του Συμμάχου, του γνωστού εθνικού αριστοκράτη. Δυο
χρόνια νωρίτερα, ό χριστιανός αύτοκράτορας Γρατιανος είχε άπομακρύνει άπό τή Σύγκλητο τό Βωμό της Νίκης, της
θεότητας πού προσωποποιούσε τήν άκατανίκητη δύναμη
της Ρώμης, και τώρα ό Σύμμαχος κάνει έκκληση γιά τήν
άποκατάστασή του. 'Επικαλείται τή φοβερή συνεκτική δύναμη της αρχαίας παράδοσης και ζητα τήν άνοχή των θεών
της Ρώμης, 0χι μόνο (δπως λέει) έπειδή εχει αναλάβει τήν
υπεράσπιση της θρησκείας, άλλά και έπειδή, όταν ή θρησκεία καταφρονείται, όλο τό κράτος υποφέρει: είναι σίγουρο ότι έπέρχονται λιμοί και καταστροφές. Ό Σύμμαχος
παρουσιάζει τήν ϊδια τή Ρώμη νά άπευθύνεται στον αύτοκράτορα:ΐ5
14. Βλ. ειδικά Κικέρων, De haruspicum responso 19· Dénatura
deorum ii.8, καΐ άλλα εργα πού παρατίθενται στήν έκδοση του Α.
S.Pease (Cambridge,Mass. 1958· άνατ., Darmstadt 1968), σ. 566-7.
15. Σύμμαχος, Relatio iii.9. Αύτός ό λόγος βρίσκεται στήν
έκδοση Budé του Προυδέντιου, τ. iii (31963), άπό τον Μ. Lavarenne, πού τον παρουσιάζει (σ. 107-13) μέ γαλλική μετάφραση,
μαζί μέ τήν απάντηση του 'Αμβρόσιου {Epistulae 17-18), ώς μέρος της εισαγωγής του (σ. 85-131) στο Contra Symmachum του
Προυδέντιου.

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

Νά σέβεσαι τά χρόνια που παρέδωσαν σ' έμενα αύτά τα εύσεβή
εθί,μα ... Αύτη ή λατρεία είναι πού εχει υποτάξει τον κόσμο
στούς νόμους μου. Αύτές οΐ θρησκευτικές τελετές είναι πού έδιωξαν τον 'Αννίβα μακριά άπο τα τείχη μου, και τούς Σένονες άπο
τό Καπιτώλιο.

"Οσοι φέρνουν στο μυαλό τους (ένθυμούμενοι τον γνωστό
υμνο) τον «άθεο μέσα στην τύφλωσή του», «ό όποιος προσκυνδί τό ξύλο και την πέτρα», ϊσως έκπλαγοΰν όταν μάθουν ότι, στην πρώτη της περίοδο, ή ρωμαϊκή θρησκεία δεν
περιλάμβανε άγάλματα ή ναούς και αντιλαμβανόταν τούς
θεούς μέ άποπροσωποποιημένο τρόπο, μέ λιγοστά άνθρώπινα χαρακτηριστικά. Δεν υπήρχαν μύθοι, ούτε κάτι πού
θα μπορούσε νά αποκληθεί θεολογία. Τά πάντα στρέφονταν γύρω άπό τη θρησκευτική λατρεία, τις ιεροπραξίες και
τις τελετές: όλα αύτά ήταν ή θρησκεία και ετσι παρέμεναν για πάντα. Σταδιακά άρχισαν να παρεισφρέουν έξωτερικές έπιρροές άπό τήν Έτρουρία και άλλες περιοχές της
'Ιταλίας καί, κυρίως, άπό τον έλληνικό κόσμο, ό όποιος
δεν ήταν τόσο μακριά δσο φαίνεται στο χάρτη: υπήρχαν έλληνικές άποικίες στήν 'Ιταλία, ή πιό κοντινή στήν Κύμη,
κοντά στή Νεάπολη. Ή έλληνική έπιρροή στή ρωμαϊκή
θρησκεία ήταν τεράστια, ειδικά ώς πρός τόν τρόπο μέ τόν
όποιο αντιλαμβάνονταν οι Ρωμαίοι τούς θεούς τους. Οι
πολύ πιό σκιώδεις ρωμαϊκές θεότητες άπέκτησαν σταδιακά τά άνθρώπινα χαρακτηριστικά των ελληνικών όμολόγων τους, μέ τις όποιες εύκολα ταυτίστηκαν: ό Jupiter μέ
τόν Δία, ό Mercurius μέ τόν Έρμη, ή Minerva μέ τήν 'Αθήνα, καΐ ούτω καθεξής. ("Ενα προχωρημένο στάδιο αύ10 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

της της διαδικασίας μπορούμε να δοΰμε, γιά παράδειγμα,
στην ΑΙνειάδα του Βιργιλίου.) Ή έλληνική φιλοσοφία (ιδίως ό στωικισμός) έπίσης επαιξε κάποιο ρόλο, άπό τον
δεύτερο αιώνα π . Χ . και μετά, άλλά είναι δύσκολο νά πούμε πόσο ακριβώς έπέδρασε στη θρησκεία αύτη καθαυτήν.
Ό Κικέρων γνώριζε πολύ καλά το έλληνικό παιχνίδι της
φιλοσοφικής διαλεκτικής, άλλά, δπως φαντάζομαι, σκιαγραφεί θαυμάσια την τυπική ρωμαϊκή συμπεριφορά μέσα
άπο τά λόγια ένός ομιλητή στο εργο του De natura deorum
{ΠερΙ θεών):
Πάντα υπερασπιζόμουν καΐ πάντα θα υπερασπίζομαι τις Ιεροπραξίες καΐ τΙς τελετές και τΙς religiones πού έχουμε παραλάβει άπό τους προγόνους μας, και καμία κουβέντα δέν θά μέ κάνει νά άλλάξω γνώμη ... Είμαι πεπεισμένος οτι ο Ρωμύλος, θεσπίζοντας τή μαντεία, καΐ ό Νουμάς, ορίζοντας τις ιερές τελετές, εθεσαν τά θεμέλια του κράτους μας ... Άπο εσένα, Βάλβε, μιας και είσαι φιλόσοφος, θά ζητήσω μιά λογική παρουσίαση της θρησκείας· πρέπει νά εμπιστεύομαι τούς προγόνους μας,
άκόμα και αν δέν υπάρχει λογική έξήγηση ... Τήν ιδια τήν ύπαρξη των θεών τή δέχομαι, οχι επειδή πείστηκα άπό τά έπιχειρήματά σου, άλλά έπειδή βασίζομαι στήν αύθεντία των προγόνων
μας ... "Εμαθα περισσότερα για τή λατρεία των άθάνατων θεών
άπό τήν κληρονομημένη γνώση τών άρχιερέων και τά άρχαΐα
έθιμα ... παρά άπ'ολα τά λογικά έπιχειρήματα τών στωικών.
Καθώς αύξανόταν ή έλληνική έπιρροή στή Ρώμη, μεγάλωνε βαθμηδόν και ό κύκλος τών θεοτήτων πού λατρεύ16. Κικέρων, De natura deorum iii.5-9, 43.

11

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

ονταν επίσημα στην πόλη. 'Ακόμη καΐ ή φρυγική Κυβέλη,
ή Magna Mater, πού άποκαλύφθηκε μέσω του διάσημου
μαύρου μετεωρίτη στήν Πεσσινούντα της Φρυγίας, έδραιώθηκε μέ ψήφισμα της Συγκλήτου ήδη άπο τό 204 π . Χ . ,
λίγο πριν άπό τό τέλος του Καρχηδονιακού Πολέμου έναντίον τοΰ 'Αννίβα και μετά τήν έμφάνιση διαφόρων υπερφυσικών σημείων στήν 'Ιταλία. Ή λατρεία της δεν ειχε καθόλου ρωμαϊκό χαρακτήρα: ήταν οργιαστική, και οι ιερείς
της ήταν ευνούχοι. Δεν έντάχθηκε ποτέ άπολύτως στήν
έπίσημη ρωμαϊκή θρησκεία, και μέχρι τήν εποχή τού αύτοκράτορα Κλαυδίου δεν επιτρεπόταν στους ρωμαίους πολίτες να γίνουν ιερείς της. Αίγα χρόνια δμως μετά τήν άφιξη της Magna Mater στή Ρ ώ μ η , χτίστηκε ναός γι^ αυτήν
στον Παλατίνο Αόφο, μέ έξοδα τού κράτους· ό ναός μάλιστα ξαναχτίστηκε άπό τόν παραδοσιακό στις θρησκευτικές
πεποιθήσεις του αύτοκράτορα Αύγουστο.
Ή Σύγκλητος διατήρησε τόν έλεγχο στήν εισαγωγή
νέων λατρειών στήν κρατική θρησκεία. 'Ακόμη κι αν μιά
νέα λατρεία δεν γινόταν αποδεκτή στόν προνομιούχο κύκλο
τών κρατικών λατρειών πού συντηρούνταν μέ έξοδα τοΰ
δημοσίου, ήταν πάντα άνεκτή, ας συμμετείχαν και ρωμαϊ'οι
πολίτες, έκτός αν κατέληγε σέ πρακτικές πού ή κυβέρνηση
θεωρούσε σκανδαλώδεις — για παράδειγμα, τό 186 π . Χ . ή
λατρεία τοΰ Βάκχου καταπνίγηκε βάναυσα, μέ τό αιτιολογικό ότι όδηγούσε σέ άνήθικη ή και έγκληματική συμπεριφ ο ρ ά . ' Α λ λ ά και τότε, ή λατρεία του δεν θεωρήθηκε τε17. Για τις πήγες και τή μελέτη τους, βλ. Α. Η. McDonald,

12 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

λείως παράνομη, αν και περιορίστηκε αισθητά* μέ την πάροδο του χρόνου κέρδισε εκ νέου την ανοχή. Με αύτο τον
τρόπο τελικά, δπως άλλωστε εχει διατυπωθεί, ή έλευθερία
της πόλης της Ρώμης άπονεμήθηκε σέ δλους τους θεούς τ%
άνθρωπότητας. "Ετσι θέτει τό ζήτημα 6 εθνικός ομιλητής
Καικίλιος, σέ ενα θαυμάσιο πρώιμο χριστιανικό έργο, τόν
"Οκτάβιο του Μινούκιου Φήλικα:'®
Οί Ρωμαίοι κέρδισαν την αύτοκρατορία τους τήν εποχή πού
υΙοθετοΰσαν τί,ς θρησκευτικές τελετές όλων των λαών.
Ό ιστορικός Άρριανός (ενας "Ελληνας άπό τή Βιθυνία, ό
όποιος εγινε ύπατος γύρω στό 129 μ.Χ.) είχε πει περίπου
τά ιδια πράγματα στό εργο του περί στρατηγικής. Δίνοντας εναν κατάλογο των όσων σοφά υιοθέτησαν οι Ρωμαίοι
άπό άλλα εθνη, λέει:·^
Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν άκόμη και θεούς πού τιμοΰν άλλοι λαοί,
και τούς λατρεύουν σάν να ήταν δικοί τους.
Πράγματι, οΐ Ρωμαίοι ήταν πρόθυμοι νά άναγνωρίσουν και
νά προστατεύσουν τις λατρείες των διαφόρων λαών της αύτοκρατορίας τους: θεωρούσαν οτι ήταν όρθό νά διατηρηθούν μακραίωνες θρησκευτικές πρακτικές. 01 διάφορες λατρείες σίγουρα δέν άνταγωνίζονταν ή μία τήν άλλη: ή «ειρηνική συνύπαρξη» ήταν ό άπαράβατος κανόνας.
«Rome and the Italian Confederation)), Journal of Roman Studies
xxxiv (1944), στίς σ. 26-33.
18. Μινούκιος Φήλιξ, Octavius 6.3· πβ. 22.1.
19. Άρριανός, Τέχνη τακτική 33.4 κ.έ.

13

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

Ό Κικέρων, στην ιδανική πολιτεία του, έπιθυμοΰσε να
άπαγορεύσει ολοκληρωτικά τη λατρεία νέων ή ιδιόμορφων
θεών, οΐ όποιοι δέν είχαν άναγνωριστεΐ έπίσημα άπό την
κ ο ι ν ό τ η τ α . Ό Πλάτων, στο αντίστοιχο εργο του Νόμοί^
έπίσης άποκλείει τις ιδιωτικές λατρείες άπό την ουτοπική
πολιτεία του.2' Ά λ λ α ή άπαγόρευση του Κικέρωνα άσφαλώς δέν αντιπροσωπεύει τήν πραγματική ρωμαϊκή πρακτική, όπως και ό Πλάτων δέν άντικατοπτρίζει τήν πραγματική κατάσταση στήν 'Αθήνα του τέταρτου π . Χ . αιώνα.
Κατά τή διάρκεια της έλληνιστικής περιόδου (περίπου
τους τρεις τελευταίους αιώνες προ Χρίστου στήν άνατολική Μεσόγειο), στους κόλπους τών μορφωμένων τάξεων
είχε ξεκινήσει μια διαδικασία πού εμελλε νά συνεχιστεί μέχρι τό θρίαμβο του χριστιανισμού και είναι γνωστή ώς
«συγκρητισμός»: έννοουμε δηλαδή τό συνδυασμό ή καΐ
τήν ταύτιση διαφορετικών θεοτήτων καΐ λατρειών, καθώς
και τών ιδεών πού τις συνόδευαν. Γιά αιώνες, ο'ι "Ελληνες
άποκαλουσαν μερικούς θεούς άπό άλλες χώρες μέ τά ονόματα δικών τους θεών πού είχαν παρόμοιες λειτουργίες ή
προσωπικότητες: έτσι ό Ηρόδοτος άποκαλεΤτόν αιγυπτιακό θεό Ά μ μ ω ν α «Δία», τον Θώθ « Έ ρ μ η » και ούτω καθεξής.22 Σ τ ο τέλος του πρώτου αιώνα μ . Χ . , ή διαδικασία
αύτή είχε ήδη προχωρήσει πολύ, τουλάχιστον στις τάξεις

20.
21.
22.
123.1-

Κικέρων, De legibus ii.l9, 25.
Πλάτων, Νόμοί x.909d-10d.
Βλ. π.χ. Ηρόδοτος ϋ.2.5· 3.1· 42· 46· 48-53· 55.3· 58-59·
137.5· 138.4· 144.2· 145.1· ϊν.59· ν.7· κ.λπ.

14 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

τ ω ν έλλήνων διανοουμένων. Ή κ α λ ύ τ ε ρ η σύντομη έξήγηση π ο ύ γνωρίζω βρίσκεται στή μονογραφία του Πλούταρχου ΙΊερΙ "Ισιδος καΐ Όσίριδος^

γ ρ α μ μ έ ν η π ι θ α ν ό τ α τ α γύ-

ρω στο 115 μ.Χ.:^·^
Δεν υπάρχουν διαφορετικοί θεοί σε διαφορετικούς λαούς —
βαρβάρους και "Ελληνες, νότιους και βόρειους. "Οπως άκριβώς
ό ήλιος, τό φεγγάρι, ό ούρανός, ή γ η και ή θάλασσα άνήκουν σέ
όλους, άν και διαφορετικοί λαοί τους δίνουν διαφορετικά ονόματα, ετσι και ό ενας Νους πού διευθετεί τό σύμπαν και ή μία
Πρόνοια πού κυβερνά και οί άλλες δυνάμεις πού συντρέχουν και
έπιτηροΰν ολα τά πράγματα έχουν διαφορετικά ονόματα και
άπολαμβάνουν άλλες τιμές σέ κάθε διαφορετικό λαό, άνάλογα
μέ τά εθιμά του. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αινιγματικά ιερά σύμβολα, άλλοι πιο σαφή, οδηγώντας τό μυαλό σέ θεϊκά πράγματα — άλλά οχι χωρίς κίνδυνο. Διότι υπάρχουν καΐ
αύτοι πού παίρνουν τελείως λάθος δρόμο και όλισθαίνουν στή
δεισιδαιμονία. 'Υπάρχουν και άλλοι πού άποφεύγουν τή δεισιδαιμονία σάν νά ήταν βάλτος, άλλά άνύποπτοι πέφτουν στο βάραθρο της άθείας.
Έ δ ώ μας δίνεται μια χρήσιμη εικόνα του θρησκευόμενου
άνθρώπου πού ανοίγει προσεκτικά δρόμο μέσα άπό τΙς συμπ λ η γ ά δ ε ς τ η ς δεισιδαιμονίας και τ η ς άθεΐας. Ή άθεΐα δεν
ήταν σημαντική π α ρ ά μόνο στο βαθμό π ο ύ χρησιμοποιούνταν ώς ράβδος ενάντια στούς 'Ιουδαίους καΐ τούς χριστιανούς. Α ύ τ ό φαντάζει π α ρ ά λ ο γ ο στά δικά μας μ ά τ ι α , ά λ λ ά
23. Πλούταρχος, Περί "Ισιδος και Όσίριδος 67 {'Ηθικά 377f8a). Πβ. ΠερΙ δεισιδαιμονίας {Ηθικά 164e-I71f).
15

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

ήταν άρκετά λογικο σύμφωνα μέ τΙς άρχές του έλληνορωμαϊκοΰ παγανισμού. Λίγοι ήταν οι πραγματικοί άθεοι στην
άρχαιότητα και ποτέ δεν έπαιξαν σπουδαίο ρόλο. Οι προλήψεις, άπο την άλλη πλευρά, ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Στούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ενα συγκεκριμένο είδος πρόληψης, ή ψευδοεπιστήμη της αστρολογίας, άπέκτησε μεγάλη φήμη, άκόμα και στις τάξεις των
διανοουμένων, και άσκησε τεράστια επιρροή.^^ Θά ήταν ένδιαφέρον νά μάθουμε αν υπήρχε μιά γενική συμφωνία σχετικά μέ τή διαχωριστική γραμμή μεταξύ θρησκείας και
προλήψεων. Ή άποψη του Κικέρωνα, στο πιο έμπνευσμένο εργο του De divinatione {Περί μαντικής)^ είναι ότι θά
πρέπει νά ξεριζωθεί ή superstitio, άφήνοντας παράλληλα
σώα και άβλαβή τή religio.25 Πολύ άμφιβάλλω, πάντως,
αν πλείστοι άλλοι διανοούμενοι θά τοποθετούσαν τή διαχωριστική γραμμή στο 'ίδιο σημεΤο μέ τον Κικέρωνα, και αν
οΐ μάζες θά άναγνώριζαν οποιαδήποτε διάκριση.
Ό έλληνας ιστορικός Πολύβιος, γράφοντας στο τέλος
του δεύτερου αιώνα π . Χ . , μιλάει μέ θαυμασμό γιά τή στάση των Ρωμαίων στά θρησκευτικά ζητήματα.26 'Αλλά όταν υπεισέρχεται σέ λεπτομέρειες λέει 0τι ό συνεκτικός δεσμός της ρωμαϊκής κοινοπολιτείας είναι ή δεισιδαιμονία^

24. 'Τπάρχει μιά εξαίρετη σύντομη εισαγωγή γιά τον άγγλομαθή αναγνώστη: Franz Cumont, Astrology and Religion among the
Greeks and Romans^ Λονδίνο 1912· άνατύπωση, Νέα Τόρκη 1960.
25. Κικέρων, De divinatione ii.148-9.
26. Πολύβιος, vi.56.7-12.

16 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

λέξη πού χρησιμοποιείται (δπως άπο τον Πλούταρχο στο
παραπάνω άπόσπασμα) ώς τδ άντίστοιχο του λατινικού
superstitio ή της δικ% μας άγγλικης λέξης superstition, και
εχει γενικά υποτιμητική σημασία. ( Ό τρόπος μέ τον όποιο
ό Πολύβιος παρουσιάζει έδώ τη λέξη δείχνει ότι τό είχε άντιληφθεΤ.) "Ισως ή καλύτερη ερμηνεία τ % λέξης είναι «ό
φόβος του υπερφυσικού». "Οπως και νά είναι, ό Πολύβιος
έγκρίνει τή σκόπιμη έκμετάλλευση αύτοΰ του φόβου, μέ ξεκάθαρο σκοπό τον ελεγχο των μαζών. Οί ανώτερες ρωμαϊκές τάξεις συμμερίζονταν τήν κακή γνώμη του Πολύβιου
για τον λαό και δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό νά θέσουν τή
θρησκεία στήν υπηρεσία της πολιτικής και της διοίκησης:
αύτό θεωρούνταν δεδομένη άναγκαιότητα άπό πολλούς συγγραφείς, όπως ό Κικέρων, ό Λίβιος, ό Σενέκας καί, κυρίως,
ό Βάρρων, αύτή ή μεγάλη αύθεντία στή ρωμαϊκή θρησκεία,
έναντίον του όποίου ό Αύγουστίνος εγραψε μιά συντριπτική πολεμική.
Οί θεοί των Ρωμαίων, άλλα και των Ελλήνων, δέν ήταν ιδιαίτερα άπαιτητικοί: άπό τούς πιστούς τους δέν περίμεναν τίποτε παραπάνω άπό τήν έκτέλεση των παραδοσιακών λατρευτικών πράξεων. Δέν άπαιτοΰσαν υπακοή σέ
πάμπολλα ζητήματα και δέν ένδιαφέρονταν καΐ τόσο για
τήν ήθική, έκτός άπό τήν τήρηση τών όρκων στό ονομά τους

27. Αύγουστίνος, De civitate Dei iv.31-32· πβ. 27 (ένάντια στον
Σκαιόλα) καΐ vi.10 (ένάντια στον Σενέκα). Βλ. επίσης Κικέρων,
De legibus η.32-3· {άντί^ετα., De divinatione, ειδικά ii.28-150) · Αίβιος 1.19.4-5· πβ. Κάσσιος Δίων Iii.36.1-3.

17

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

καΐ τήν άποχή άπο άκρως δόλιες πράξεις. 01 θεοί σίγουρα
δεν περίμεναν νά τους άγαπας, μέ τήν προϋπόθεση δτι τους
σεβόσουν. Ό 'Αριστοτέλης περιγελούσε άκόμα και τήν ιδέα
δτι ενας άνθρωπος θά μπορούσε νά αισθανθεί άγάπη ή φίλια γιά έναν θεό δπως ό Δίας, άν 0χι γιά άλλο λόγο, τουλάχιστον έπειδή οι θεοί, δπως καΐ τά αψυχα πράγματα, άδυνατοΰσαν νά άνταποδώσουν τέτοια συναισθήματα.Ούτε
είχαν τή διάθεση οΐ θεοί νά συναγωνιστούν ό ενας τον άλλον,
άκόμη και γιά τις πιο έπίσημες φιλοφρονήσεις. Θά μπορούσαμε ϊσως νά πούμε δτι ό Δίας, γιά παράδειγμα, θά ήταν πολύ εύτυχής άκόμα κι άν εσυ δεν ασχολιόσουν καθόλου μαζί του, άρκεΤ κάποιος νά το εκανε σύμφωνα μέ
τΙς παραδοσιακές τελετουργίες, και άπό τή στιγμή πού
έσυ άπέδιδες τον δέοντα σεβασμό στον "Αρη ή τον Έρμη
ή τον Έφέστιο Λάρητα ή σέ κάποιο άλλο μέλος της κοινότητας των θεών — άκόμη και σέ κάποιες εξωτικές, υιοθετημένες θεότητες.
Τπήρχαν ορισμένα στοιχεία ((προσωπικής θρησκείας»
στον έλληνορωμαϊκό κόσμο, άλλά, δπου άπαντοΰν, είναι
συνήθως άπόρροια άτομικής άφοσίωσης σέ μιά άπό εκείνες τΙς λίγες, ξεχωριστές λατρείες, κυρίως της "Ισιδας, ο'ι
όποιες πράγματι άφηναν περιθώρια γιά προσωπική προσήλωση, άντίθετα άπό τήν κρατική ρωμαϊκή θρησκεία και
τΙς δημόσιες λατρείες των έλληνικών πόλεων. "Ισως τό πιο
έντυπωσιακό τεκμήριο άτομικής άφοσίωσης, ως άπόρροια
τέτοιων λατρειών, είναι τό ένδέκατο βιβλίο τών Μεταμορ28. 'Αριστοτέλης, 'Ηθικά μεγάλα

18 ·

ii.ll, 1208b27-36.

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

φώσεων του Άπουλήιου, εργο πού συνήθως άναφέρεται
ώς ό Χρυσός γάιδαρος. Ό Λούκιος, 6 ήρωας της μυθιστορίας, λατρεύει την "Ισιδα μέ μιά έκπληκτική τρυφερότητα, άπο τή στιγμή πού έκείνη έμφανίστηκε στο ονειρό του
και τον πήρε ύπο τήν προστασία της λέγοντας του οτι θα
πρέπει νά άφιερώσει ολόκληρη τή ζωή του σέ αύτήν. Ό
Λούκιος νοικιάζει χώρο κατοικίας μέσα στήν αύλή του ναου
της "Ισιδας, ζει μέ τούς ιερείς και περνά ώρες ονειροπολώντας μπροστά στο άγαλμα της θεας, ή όποία συνεχίζει
νά έμφανίζεται στά ονειρά του μέχρι πού αυτός μυείται
στή μυστηριακή λατρεία της.^^ Σέ αύτή τήν περίπτωση,
οπως και σέ μερικές άλλες, μπορούμε νά αναγνωρίσουμε
άρκετά άπό τά στοιχεία αύτοΰ πού σήμερα άποκαλοΰμε
θρησκευτικό π ρ ο σ η λ υ τ ι σ μ ό . Π ι σ τ ο ί μυστηριακών λατρειών, δπως τής "Ισιδας και του Σεράπιδος, της Κυβέλης και του "Αττιδος, τής συριακής θεάς και άλλων ήταν κυρίως τά μεσαία καΐ τά κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Παρομοίως ό Μίθρας, πού είναι ό πιο γνωστός στόν σύγχρονο κόσμο, διότι ό μιθραϊσμός εχει άφήσει ορατά ένθύμια
τής ΰπαρξής του σέ πολλά μέρη τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, άνάμεσά τους και στή Βρετανία.^^ 01 μεγάλοι άν-

29. Βλ. Α. J. Festugière, Personal Religion among the Greeks,
Berkeley 1954, I960· ειδικά για τον Λούκιο, κεφ. ν, σ. 68-84.
30. Βλ. Α. D. Nock, Conversion: The Old and the New in Religion
from Alexander the Great to Augustine of Hippo, 'Οξφόρδη 1933.
31. Για τις μυστηριακές λατρείες, βλ. το εξαντλητικά τεκμηριωμένο κεφάλαιο χ του Μ. J. Vermaseren, (cPaganism's death struggle.

19

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

δρες του ρωμαϊκού κόσμου δεν είχαν τόσο πολύ άνάγκη άπο
τέτοια πράγματα* μπορούσαν νά βρουν βαθύτερη συναισθηματική Ικανοποίηση στην υπηρεσία του κράτους και τη
δική τους σταδιοδρομία.
Ή λατρεία του αύτοκράτορα ήταν ενα άπο έκεΐνα τά
δάνεια του έλληνιστικου κόσμου πού άναφέραμε παραπάνω. "Εχοντας ξεκινήσει ως γνήσιος φόρος τιμής σέ εύεργέτες, ή λατρεία του ήγεμόνα ειχε ύποβαθμιστεΤ πολύ πρίν
οι Ρωμαίοι ύποχρεωθοΰν να την υιοθετήσουν. Έφτασε νά
διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό καΐ πολιτικό ρόλο, ιδίως στό έλληνόφωνο τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο όποιο και είχε γεννηθεΤ. Σέ μερικές περιοχές της
λατινικής Δύσης, ή ρωμαϊκή κεντρική διοίκηση χρειάστηκε νά «σπρώξει» λίγο τα πράγματα για νά τήν εδραιώσει.
Δέν ύπήρχαν γνήσια θρησκευτικά αισθήματα. Ό Arthur
Darby Nock, σέ ενα άπό τα σπουδαία κεφάλαιά του στην
Cambridge Ancient History, γράφει οτι «ή λυδία λίθος της
εύσέβειας στήν αρχαιότητα είναι τά άναθήματα, πού αφιερώνονται σέ άναγνώριση της ύποτιθέμενης διάσωσης, μέ
κάποιον άόρατο τρόπο, άπό άσθένεια ή άλλο κίνδυνο. Δέν
βρίσκουμε άναθήματα νά προσφέρονται σέ ήγεμόνες, νεκρούς ή ζ ω ν τ α ν ο ύ ς » . Ά π ό τήν άλλη πλευρά, βρίσκουμε
άναθηματικές προσφορές και άλλα άφιερώματα σέ έλάσ-

Religions in competition with Christianity», στό Arnold Toynbee
(έπιμ.), The Crucible of Christianity, Λονδίνο 1969, σ. 235-60 (μέ
βιβλιογραφία στις σ. 356-7).
32. Nock,
Cambridge Ancient History χ (1934), σ. 481.

20 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

σονες τοπικές θεότητες. Δέν πρέπει νά μας έκπλήσσει το
γεγονός δτι βρίσκουμε μια λατινική έπιγραφή για εναν
άσημο κελτικό θεό, τόν Fagus, άπό εναν Γαλάτη με τό έξωτικό όνομα Bonxus.^^ 'Αντίθετα, είναι ένδιαφέρον ότι Ρωμαίοι πού άνήκουν στην άρχουσα τάξη καταγράφουν την
εύγνωμοσύνη τους πρός κάποιον άσήμαντο τοπικό θεό: για
παράδειγμα, τό 180 μ.Χ. στό Μπένγουελ, στό Τείχος του
'Αδριανού, ενας άνδρας πού είχε μόλις ανέλθει στό συγκλητικό άξίωμα πρόσφερε άνάθημα στόν Anociticus, μιά άσήμαντη θεότητα, παντελώς άγνωστη ά λ λ ο υ . ^ ^
Μέχρι τώρα εχω αγνοήσει σκόπιμα τις δυό μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, τόν ιουδαϊσμό και τόν χριστιανισμό.
Ό χριστιανισμός αναδύθηκε μέσα στόν ρωμαϊκό κόσμο, επιβίωσε τών περιοδικών καΐ άναποτελεσματικών διώξεων
και κατέλαβε τήν έξουσία τόν τέταρτο αιώνα. Στα μάτια
τών εθνικών οι 'Ιουδαίοι και οι χριστιανοί ήταν άθεοι, διότι άρνουνταν νά άναγνωρίσουν άλλους θεούς εκτός άπό τή
δική τους μοναδική θεότητα. 01 'Ιουδαίοι γίνονταν άνεκτοι
διότι ή πίστη τους ήταν πατροπαράδοτη και πανάρχαιη —
παλαιότερη μάλιστα άπό τήν 'ίδια τή Ρώμη.35 Μόλις όμως
εγινε φανερό οτι ό χριστιανισμός δέν ήταν μιά όμάδα πού

33. H.
Inscripîiones Latinae Selectae^ Βερολίνο 18921916, άρ. 453.
34. Στο'ίδιο, άρ. 4715 = The Roman Inscriptions of Britain, 'Οξφόρδη 1965, άρ. 1329.
35. Πβ. Τάκιτος, Historiae ν.5: τά βασικά χαρακτηριστικά του
ιουδαϊσμοΰ «antiquitate defenduntur».

21

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

είχε άποστατήσει άπο τον ιουδαϊσμό, εγινε επίσης φανερό
ότι οΐ χριστιανοί, εϊτε έξ 'Ιουδαίων εϊτε έξ έθνικών, είχαν
εγκαταλείψει την προγονική τους πίστη γιά να ένστερνιστουν μιά νεόκοπη superstitio. Ή άντίθεση εκφράζεται θαυμάσια στα λόγια του 'Εδουάρδου Γίββωνα:^^
01 'Ιουδαίοι ήταν Ινας λαός πού άκολουθοΰσε τή θρησκεία των
πατέρων του· οΐ χριστιανοί μιά σχισματική ομάδα πού τήν είχαν εγκαταλείψει.
"Ετσι λοιπόν ξεκίνησε ή προγραφή του χριστιανισμού,-'''^
καί, τό αργότερο στις άρχές του δεύτερου αιώνα, είχε γίνει πλέον κανόνας 0τι ενας χριστιανός ύπέκειτο στή θανατική ποινή άπλώς «γιά τό "Ονομα», «έπειδή ήταν χριστιανός». "Οταν οΐ λαϊκές δεισιδαιμονίες πυροδοτούνταν άπό
μεγάλη καταστροφή, όπως ενα σεισμό ή μια επιδημία, τότε άκριβώς ή έπιθυμία να βρεθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι
κατέληγε σέ δίψα γιά χριστιανικό αιμα. 'Ιδού πώς εθεσε
τό ζήτημα ό μεγάλος χριστιανός συγγραφέας Τερτυλλιανός, στα τέλη του δεύτερου αιώνα
01 εθνικοί θεωρούν τούς χριστιανούς αΙτία κάθε δημόσιας καταστροφής, κάθε δυστυχίας πού πλήττει τούς άνθρώπους. 'Άν
ό Τίβερης ξεχειλίσει ή άν ό Νείλος δεν ξεχειλίσει, αν ερθει ξη36. Decline and Fall of the Roman Empire (J. B. Bury, έπιμ.),
Λονδίνο "Ί935, τ. 2, κεφ. xvi, σ. 74 (μικρή περίληψη).

37. Βλ. παρακάτω κεφ. 2 «Γιατί διώκονταν οι πρώτοι χριστιανοί».
38. Τερτυλλιανός, Apologeticus 40.1-2.

22 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

ρασία ή γίνει σεισμός, αν πέσει λιμός ή θανατηφόρα έπιδημία,
άμέσως υψώνεται ή κραυγή: « 0 1 χριστιανοί στο λιοντάρι!».

'Υπήρχαν όμως τρεις βασικές άρχές πού λειτουργούσαν
προς δφελος των χριστιανών και άμβλυναν τή σκληρότητα των διωγμών. Πρώτον, ήταν εδραιωμένος κανόνας (μοναδικός στη ρωμαϊκή νομοθεσία, μπορώ να πώ) οτι μέχρι
τήν άπαγγελία της ποινής, ενας χριστιανός μπορούσε να
άπελευθερωθεΐ, φτάνει νά ήταν διατεθειμένος νά έκτελέσει
κάποια λατρευτική πράξη, ή οποία οριζόταν άπό τον αξιωματούχο πού έρευνοΰσε τήν υπόθεση. Συνήθως επρόκειτο
για θυσία, άλλα μερικές φορές άρκοΰσε ή καύση θυμιάματος ή ο δρκος στον Δαίμονα (Genius) του αύτοκράτορα.
Αύτή ή άρχή έξακολούθησε νά υφίσταται ακόμη και στις
σύντομες περιόδους τών δ ι ω γ μ ώ ν ύπήρξαν μόνο τρεις τέτοιες περίοδοι, ολες μεταξύ τών έτών 250 και 311. Δεύτερον, ή κυβέρνηση δέν άναζητοΰσε τούς χριστιανούς. Και
τρίτον, ή διαδικασία δέν μπορούσε νά ξεκινήσει μέ μια άπλή μήνυση άπό εναν πληροφοριοδότη, άλλα μόνο μέ έπίσημη καταγγελία (delatio). 'Επρόκειτο για νομική διαδικασία πού τήν κινούσε ενα άτομο έτοιμο νά άναλάβει τήν
ευθύνη μιας έπίσημης δίωξης, και τό όποϊο, αν άποτύγχανε, διέτρεχε τον κίνδυνο να άντιμετωπίσει τήν κατηγορία
της κακόβουλης δίωξης (calumnia).
Και οΐ τρεις άρχές παρατίθενται στήν περίφημη έπιστολή πού εστειλε στις άρχές του δεύτερου αιώνα ό αύτοκράτορας Τραϊανός στον Πλίνιο τον Νεότερο, ό όποιος έκείνη
τήν περίοδο ήταν διοικητής της έπαρχίας της Βιθυνίας και
23

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

του Πόντου, στη νότια άκτή της Μαύρης Θάλασσας, καΙ
είχε ζητήσει, μια έπίσημη άπόφαση σχετικά μέ τό πώς θά
άντιμετώπιζε τους χριστιανούς. Ή έπιστολή αύτη είναι τόσο σ η μ α ν τ ι κ ή π ο ύ άξίζει να π α ρ α τ ε θ ε ί ολόκληρη.^^
'Ακολούθησες τή σωστή διαδικασία, άγαπητέ μου Πλίνιε, στήν
εξέταση των υποθέσεων εκείνων των άνθρώπων πού κατηγορήθηκαν ενώπιον σου ως χριστιανοί. Διότι είναι άδύνατον νά θεσπίσουμε εναν κανόνα μέ καθολική ισχύ, σύμφωνα μέ μιά στερεότυπη διατύπωση. Δέν θά πρέπει νά τους άναζητήσεις [τους
χριστιανούς] μέ έπιμονή. "Άν τους προσαγάγουν ένώπιόν σου και
ή κατηγορία άποδειχτεΐ, θά πρέπει νά τιμωρηθούν μέ τή ρήτρα
δμως δτι οποίος άρνηθεΐ οτι είναι χριστιανός και τό καταστήσει
έμπράκτως σαφές, προσευχόμενος στους θεούς μας, θα λάβει χάρη γιά τή μεταμέλειά του, οσο ύποπτη και αν ήταν ή συμπεριφορά του στό παρελθόν. Καταγγελίες όμως πού κυκλοφοροΰν
άνώνυμα δέν θά πρέπει να παίζουν κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε
ποινικό άδίκημα, διότι δημιουργοΰν τό χειρότερο δυνατό προηγούμενο καΐ δέν συνάδουν μέ τό πνεύμα της έποχής μας.

39. Πλίνιος, Epistulae χ.97 (άπάντηση στήν έπιστολή του Πλίνιου, άρ. 96). 'Αναλύω αύτές τις έπιστολές στό κεφάλαιο 3 « Ή
άναμέτρηση του χριστιανισμού μέ τή ρωμαϊκή αύτοκρατορική διοίκηση», βλ. παρακάτω σ. 120-9. Βλ. επίσης Α. Ν. Sherwin-White,
The Letters of Pliny, 'Οξφόρδη 1966, σ. 691-712. Ή πρόσφατη επανέκδοση (1969) των επιστολών του Πλίνιου άπό τή Loeb Classical
Library περιέχει (στόν τ. 2) ένα καλό κείμενο και τήν καλύτερη
άγγλική μετάφραση τών επιστολών, άπό τήν Betty Radice· ή μετάφραση αύτή δημοσιεύτηκε χωριστά, στή σειρά Penguin Classics
τό 1963.
24 ·

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ΤΟΥ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ

"Οταν τελικά οΐ χριστιανοί θριάμβευσαν, τον τέταρτο αιώνα, καταδίωξαν εθνικούς, 'Ιουδαίους άλλά και ό Ινας τον άλλον με μεγαλύτερη ένεργητικότητα και έπιμονή και μέ πολύ
μεγαλύτερη επιτυχία άπδ τους διωγμούς πού οι ϊδιοι είχαν
ύποστεΤ. Στο τέλος ό παγανισμός σχεδόν συνετρίβη, ενώ οΐ
αιρέσεις και τά σχίσματα βρίσκονταν σέ μεγάλο βαθμό ύπο
ελεγχο/ο Ό μεγάλος εθνικός Ιστορικος Άμμιανδς Μαρκελλίνος, πού άναμφισβήτητα άποστρεφόταν τούς διωγμούς,
κατηγορεί καυστικά τούς χριστιανούς για τον τρόπο μέ τον
όποιο δίωκε ό ενας τον άλλο:"^^
Τά άγρια θηρία δεν είναι τόσο μεγάλοι εχθροί της άνθρωπότητας όσο είναι οΐ περισσότεροι χριστιανοί, μέ τό θανάσιμο μίσος
πού τρέφουν ό ενας γιά τον άλλο.

Ό Άμμιανός ϊσως είχε στο μυαλό του περιστατικά όπως
αύτό πού καταγράφει 6 'ίδιος, όταν σέ μία καΐ μόνο ημέρα, τό ετος 366, κατά τη διάρκεια τών συγκρούσεων μεταξύ τών οπαδών τών δύο άντίπαλων υποψήφιων παπών,
του Δάμασου και του Ούρσίνου, 137 άνθρωποι επεσαν νεκροί στη χριστιανική βασιλική της Ρώμης/2
Στο λυκόφως του παγανισμού, όταν (μέ έξαίρεση τήν
πολύ σύντομη βασιλεία του Ιουλιανού) ή αύτοκρατορική
έξουσία ήταν συνεχώς και σταθερά σέ χριστιανικά χέρια,

40. Βλ. τή θαυμάσια περίληψη στο βιβλίο του Α. Η. Μ. Jones,
The Later Roman Empire^ 'Οξφόρδη 1964, τ. 2, σ. 934-7.
41. Άμμιανός Μαρκελλίνος χχϋ.5.3-4.
42. Στο ϊδιο xxvii.3.13.

25

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

οΐ έθνικοί άπηύθυναν θλφερές έκκλήσεις για άνεξιθρησκία,
την όποια είχαν πάντα τή διάθεση νά τήν έπιτρέψουν ό ένας στον άλλον, άλλά οχι στους χριστιανούς. Ή αρμονική
συνύπαρξη τόσο πολλών μορφών παγανισμού είναι 'ίσως ή
πιο έξέχουσα άρετή ένός είδους θρησκείας πρός τήν όποια
ελάχιστοι σήμερα αισθανόμαστε εστω καΐ τήν παραμικρή
ελξη. Ό καλύτερος τρόπος γιά νά τελειώσω είναι νά παραθέσω ενα άλλο άπόσπασμα άπό τήν τρίτη Relatio του Συμμάχου, στήν όποία άναφέρθηκα προηγουμένως. Γιά μία φορά τουλάχιστον, ή πομπώδης ρητορεία, πού ήταν τό σήμα
κατατεθέν του Συμμάχου, παραχωρεί τή θέση της σέ πραγματική εύγλωττία. 'Εδώ βλέπουμε τον άρχαιο παγανισμό
στήν καλύτερή του στιγμή.
Τά πάντα είναι γεμάτα άπό τον Θεό ... "Ο,τι και άν λατρεύουν
οί άνθρωποι μπορούμε νά τό θεωρήσουμε ενα και τό αύτό. "Ολοι κοιτάζουμε ψηλά τά 'ίδια άστέρια· ό 'ίδιος ουρανός είναι πάνω άπό όλους μας· τό 'ίδιο σύμπαν περιβάλλει τόν καθέναν άπό
έμδίς. Τί σημασία εχει μέ ποιό σύστημα γνώσης ό κάθε άνθρωπος άναζητεΐ τήν άλήθεια; Δεν φτάνει κάνεις σέ ένα τόσο μεγάλο μυστικό άπό ένα μόνο μονοπάτι.

43. Σύμμαχος, Relatio iii.5, 10 (πβ. σημ. 15 παραπάνω).

26 ·

Γιατί διώκονταν οΐ πρώτοι χριστιανοί'

0

1 ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ στή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία έχουν προκαλέσει το ένδιαφέρον κάθε εΐ'δους μελετητών. Ό τεράστιος ογκος της γραμματείας σχετικά με το θέμα οφείλεται έν μέρει στο γεγονος ότι μπορεί νά προσεγγιστεί άπό πολλές διαφορετικές πλευρές: είναι πρόκληση για τους ιστορικούς της Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας (ειδικά της δημόσιας διοίκησης της), τους μελετητές της ρωμαϊκ% νομοθεσίας, τους Ιστορικούς τ % 'Εκκλησίας, τούς χριστιανούς θεολόγους και τούς μελετητές της
ρωμαϊκής και τ % έλληνικής θρησκείας. Στήν πραγματικότητα, δλες αυτές ο'ι προσεγγίσεις είναι άλληλένδετες και
πρέπει νά υιοθετούνται ταυτόχρονα.
1. 'Αναθεωρημένη μορφή μιας διάλεξης πού δόθηκε στήν Κοινή
Συνάντηση των Hellenic and Roman Societies μέ τήν Classical Association, στήν 'Οξφόρδη (12-8-1961). Καθώς γράφω αύτή τήν έποχή
ενα βιβλίο για τούς διωγμούς, δπου θα πραγματευτώ πιο έμπεριστατωμένα τά θέματα μέ τα όποια άσχολουμαι έδώ, δεν έπιχείρησα νά προσφέρω πλήρη τεκμηρίωση καΐ βιβλιογραφία- πρόσθεσα όμως κάποιες παραπομπές [βλ. τον Πρόλογο του έπιμελητη σ. Χΐ].
Τά μαρτυρολόγια στα όποια άναφέρομαι προέρχονται άπό τό βιβλίο
τών G. Krüger καΐ G. Ruhbach, Ausgewählte Märtyrerakten^ Τυβίγγη 1965 (εκτός αν δίνω διαφορετική παραπομπή).

27

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

Το έρώτημα πού εθεσα ώς τίτλο πρέπει να έπιμεριστεΤ
μέ δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους. Έ ν α ς είναι νά ξεχωρίσουμε τον πληθυσμό του έλληνορωμαϊκου κόσμου άπο
αύτό πού, χάριν εύκολίας, θα άποκαλώ ή «διοίκηση». Μέ
αύτό τον δρο έννοώ φυσικά τον αύτοκράτορα, τη Σύγκλητο, τούς άξιωματούχους του κέντρου καΐ τούς διοικητές των
έπαρχιών οί προσωπικότητες κλειδιά για τό σκοπό μου είναι ό αύτοκράτορας καί, άκόμη περισσότερο, οΐ διοικητές
των έπαρχιών. Σέ αύτη την περίπτωση, τό πρώτο έρώτημα είναι: «Για ποιούς λόγους οι άπλοι έθνικοι απαιτούσαν
τό διωγμό τών χριστιανών;». Δεύτερον: «Γιατί ή διοίκηση προέβαινε σέ διωγμούς;». Ό δεύτερος τρόπος έπιμερισμου του γενικού έρωτήματος είναι νά ξεχωρίσουμε τα α'ίτια πού οδηγούσαν σέ διωγμούς άπό την καθαρά νομική βάση τών διωγμών — τις άρχές του δικαίου καΐ τούς θεσμούς
πού έπικαλοΰνταν έκεΐνοι πού είχαν ήδη άποφασίσει νά άναλάβουν δράση.
' Ά ς μήν έξετάσουμε όμως τούς διωγμούς μόνο άπό τήν
κορυφή, δηλαδή άπό τήν πλευρά τών διωκτών. Οι μελετητές πού έχουν άσχοληθεϊ μέ τό ζήτημα, ειδικά οΐ ιστορικοί της Ρώμης (μέ λίγες έξαιρέσεις), έλάχιστα έχουν προσέξει τήν άθέατη πλευρά (όπως τήν άποκαλώ) της διαδικασίας: τό διωγμό ιδωμένο άπό τήν πλευρά τών χριστιανών — μέ μια λέξη, τό μαρτύριο, έννοια πού επαιξε ρόλο
ζωτικής σημασίας στή ζωή της πρώιμης Εκκλησίας.2
2. Βλ. τα άρθρα του W. Η. C. Prend: «The failure of the persecutions in the Roman empire», στο M. I. Finley, Studies in Ancient

28 ·

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

Είναι πρόσφορο να χωρίσουμε τούς διωγμούς σέ τρεις
διαφορετικές περιόδους: Ή πρώτη τελείωσε άμέσως πριν
άπό τή μεγάλη πυρκαγιά στή Ρώμη, τό 64' ή δεύτερη αρχίζει μέ τό διωγμό πού ακολούθησε την πυρκαγιά και συνεχίζεται μέχρι τό 250·-^ ή τρίτη αρχίζει μέ τό διωγμό του
Δέκιου τό 250/51 και διαρκεί μέχρι τό 313 — ή μέχρι την
ήττα του Λικίνιου τό 324, αν λάβουμε υπόψη τις αντιχριστιανικές ένέργειές του στα τελευταία χρόνια
ζωης του.
Δέν γνωρίζουμε κανένα διωγμό πού να διεξήχθη άπό τή
ρωμαϊκή διοίκηση πρό του 64, ενώ δέν ύπήρξε κανένας γενικός διωγμός πρίν άπό αύτόν του Δέκιου. 'Ανάμεσα στό 64
και τό 250 υπήρξαν μόνο μεμονωμένοι, τοπικοί διωγμοί·
άκόμη και αν ό συνολικός άριθμός τών θυμάτων ήταν άρκετά μεγάλος (πράγμα πού τό θεωρώ έξαιρετικά πιθανό),
τά περισσότερα μεμονωμένα ξεσπάσματα θά πρέπει νά
ήταν μάλλον σύντομα. 'Ακόμα και ό γενικός διωγμός του
Δέκιου διήρκεσε λίγο παραπάνω άπό ενα χρόνο, ένώ ό δεύτερος γενικός διωγμός, του Βαλεριανοΰ, διήρκεσε λιγότερο άπό τρία χρόνια, άπό τό 257 εως τό 259. Ό τρίτος και
τελευταίος, ό λεγόμενος Μεγάλος Διωγμός, άπό τόν Διο-

History^ Λονδίνο καΐ Βοστώνη 1974, κεφ. 2· «The persecutions:
some links between Judaism and the early Church», Journal of Ecclesiastical History'w (1958), σ. 141-58· «The Gnostic sects and the
RommçmpxxQ-i^, Journal of Ecclesiastical History ν (1954), σ. 25-37.
3. Στήν πραγματικότητα, τό διάταγμα του διωγμού έκδόθηκε πιθανότατα πρίν άπό τό τέλος του 249, άλλα δέν υπάρχουν καταγεγραμμένα μαρτύρια πριν άπό τόν 'Ιανουάριο του 250.

29

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

κλητιανο καΐ τους συνεργάτες του, άρχισε το 303 καΐ συνεχίστηκε μόλί,ς γιά δύο περίπου χρόνια στη Δύση, άν καΐ
στην 'Ανατολή διήρκεσε πολύ περισσότερο/ Κατά τή γνώμη μου, ή κατάσταση στα μεσοδιαστήματα των γενικών
διωγμών παρέμεινε δπως και πρίν, μέ τή διαφορά ότι γενικά ή θέση της Εκκλησίας ήταν σαφώς καλύτερη: υπήρξαν
άρκετοι τοπικοί διωγμοί, άλλά υπήρξαν και πολύ μεγάλες
περίοδοι στή διάρκεια τών οποίων οί χριστιανοί άπολάμβαναν σχεδόν άπόλυτη ήρεμία στο μεγαλύτερο μέρος τής αύτοκρατορίας.5 'Επιπλέον, άναγνωρίστηκε ή δυνατότητα τών
χριστιανικών έκκλησιών νά κατέχουν περιουσία, τουλάχιστον έπι τής βασιλείας μερικών αύτοκρατόρων. Συμφωνώ
δμως μέ τον Baynes'' και πολλούς άλλους οτι ή άνοχή άπέναντι στο χριστιανισμό δεν διακηρύχτηκε ποτέ έπίσημα
πριν άπο το διάταγμα του Γαλέριου το 311.
Το ζήτημα είναι εύρύτερης σημασίας και δέν εχω τήν
πολυτέλεια νά ασχοληθώ διεξοδικά μέ τήν πρώτη περίοδο τών διωγμών (πριν άπο τό 64), οι όποιοι, στο βαθμό
πού διεξήχθησαν, ήταν μικρής κλίμακας και κυρίως άποτελουσαν συνέπεια τής έχθρότητας τών 'Ιουδαίων, πού γενικά ετεινε νά οδηγεί σε άναταραχές.^ Μετά τήν έκτέλεση

4. Βλ. παρακάτω κεφ. 4 «"Οψεις του Μεγάλου Διωγμού», σ.
197-200.
5. Ειδικά άπο τή βασιλεία του Γαλλιηνού (260-68) μέχρι τήν
άρχή του Μεγάλου Διωγμού (303).
6. Ν. Η. Baynes, Cambridge Ancient History xii, σ. 655.
7. Βλ. Πράξεις 6:8-7:60· 8:1-4· 9:1-2· 12:1-2, 3-19· 13:45,

30 ·

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

του Ίησοΰ, τα όργανα της διοίκησης ξεπέρασαν τό ζήτημα σχετικά άνώδυνα: ή γενικότερη στάση τους χαρακτηρίζεται είτε άπο άμεροληψία είτε άπο άδιαφορία άπέναντι
στους θρησκευτικούς καυγάδες μεταξύ 'Ιουδαίων και χριστιανών. 'Ενίοτε οι άξιωματοΰχοι στίς κατά τόπους κοινότητες λάμβαναν κάποια μέτρα, μετά άπο αναταραχές πού
προκλήθηκαν άπο τά Ιεραποστολικά κηρύγματα των χριστιανών. 'Ωστόσο, οποίοι χριστιανοί μαρτύρησαν, όπως
ό Στέφανος και ό 'Ιάκωβος ό «Δίκαιος» (ό άδελφός του
Ίησοΰ),^ ήταν καθαρά θύματα της έχθρότητας τών 'Ιουδαίων, ή όποια ελάχιστη σημασία είχε έκτος 'Ιουδαίας. Ή
ΣανχεντρΙν [τό Συνέδριο] ύπερέβη τή δικαιοδοσία της όταν
έξετέλεσε τον 'Ιάκωβο άλλά και τον Στέφανο (αν ό θάνατος του τελευταίου δεν ήταν, στην πραγματικότητα, λιντσάρισμα).
Δεν σκοπεύω να άφηγηθώ, ούτε καν σχηματικά, τή δεύτερη καΐ την τρίτη περίοδο του διωγμού, μέ τις όποιες θα
άσχοληθώ ταυτόχρονα. 'Ελάχιστα πράγματα μας είναι
γνωστά σχετικά μέ τά πρώιμα στάδια επέμβασης της δι-

50-51· 14:2, 4-6, 19-20· 17:5-9, 13-14· 18:12-17· 20:2-3· 21:27 κ.έ.
Πβ. Προς Θεσσαλονικείς Α' 2:14-16. Ή εχθρότητα τών 'Ιουδαίων
συνεχίστηκε, και ό Τερτυλλιανος {Advesrus Gnosticos Scorpiace
10) άποκαλοΰσε τί,ς Ιουδαϊκές συναγωγές ((fontes persecutionis»
(πηγή διωγμών).
8. Πράξεις 6:8-7:60 (Στέφανος)· 12:1-3· Ίώσηπος,'/οΐ)(5αϊκΐ7
άρχαιολογία χχ.9.1, §§ 197-203· Έυσζ^ιος/Εκκλησιαστική
ιστορία ϋ.23 (Ιάκωβος).

31

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

οίκησης πρίν άπο το 112. Δεν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι
σχετικά μέ τό πώς καΐ το πότε ή διοίκηση άρχισε να παίρνει μέτρα. Πιστεύω δμως, όπως και πολλοί άλλοι, οτι τα
μέτρα ξεκίνησαν άπο τον Νέρωνα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Ρώμη το 64. Το πολυσυζητημένο άπόσπασμα
στον Τάκιτο,9 ό όποΤος είναι ή μόνη κατατοπιστική πηγή
μας, αφήνει πολλά προβλήματα άλυτα, άλλά το μόνο πού
μπορώ νά κάνω έδώ είναι νά συνοψίσω τις δικές μου απόψεις, ο'ι όποΤες συμφωνούν μέ τις απόψεις πού έξέφρασε ο
J. Beaujeu στή θαυμάσια πρόσφατη μονογραφία του γιά τό
διωγμό αύτό.''^ Ό Νέρων, γιά νά κατασιγάσει τήν εύρύτατα διαδεδομένη πεποίθηση ότι ήταν ύπεύθυνος γιά τήν
πυρκαγιά, κατηγόρησε ψευδώς και τιμώρησε σκληρά τούς
χριστιανούς. 'Αρχικά, εκείνοι πού παραδέχονταν δτι ήταν
χριστιανοί'' διώκονταν, και κατόπιν, μέ βάση πληροφορίες
πού οί ίδιοι παρείχαν (αναμφίβολα μετά άπο βασανιστήρια), πολλοί καταδικάζονταν, οχι τόσο (σύμφωνα με τον
Τάκιτο) γιά τό έγκλημα του έμπρησμοΰ οσο γιά τό μίσος
9. Τάκιτος, Annales χν.44.3-8.
10. J. Beaujeu, «L'incendie de Rome en 64 et les chrétiens»,
Latomus xlix, Βρυξέλλες 1960, σ. 65-80. Ol άλλες πηγές μελετώνται και παρατίθενται άπο τον L. Η. Canfield, The Early Persecutions of the Christians {Columbia University Studies in History,
Economics and Public Law Iv, 1913), σ. 43 κ.έ., 141 κ.έ. Μια καλή
έπιλεκτική βιβλιογραφία μέχρι το 1934 βρίσκεται στήν Cambridge
Ancient History χ, σ. 982-83.
11. Ή χρήση του παρατατικού «qui fatebantur» δείχνει οτι ή
ομολογία άφορουσε τή χριστιανική 'ιδιότητα και οχι τον έμπρησμό.

32 ·

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

τους ένάντια στήν άνθρωπότητα (((odiohumanigeneris»).'2
Ό Τάκιτος, όπως καΐ ο φίλος του Πλίνιος καΐ ό σύγχρονος τους Σουητώνιος,'^ άπεχθανόταν τους χριστιανούς· άν
και δεν πίστευε οτι προκάλεσαν τή φωτιά, ι·^ έντούτοις λέει
οτι ήταν ((μισητοί εξαιτίας των βδελυρών πράξεών τους»
(flagitia) και τους άποκαλεΤ ((έγκληματίες πού άξιζαν παραδειγματική ποινή». 1-'' Έβαλαν, λοιπόν, τους χριστιανούς
στο στόχαστρο ώς αποδιοπομπαίους τράγους, έπειδή τά
πλήθη ήδη πίστευαν οτι ήταν Ικανοί γιά αποτρόπαια εγκλήματα (flagitia) : αύτό πρέπει νά τό προσέξουμε. ("Άν ή
αύτοκράτειρα Ποππαία Σαβίνα δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τούς 'Ιουδαίους,θά μπορούσαν κάλλιστα νά είχαν έπιλεγεΐ αύτοι (Λ)ς οι πιο κατάλληλοι άποδιοπομπαΤοι
τράγοι.) 'Από τή στιγμή πού καταδικάστηκαν τα πρώτα
θύματα του Νέρωνα, ε'ίτε κατηγορούμενοι γιά οργανωμένο έμπρησμό εϊτε έξαιτίας ένός εύρύτερου ((συμπλέγματος

12. Τάκιτος, Annales χν.44.5. Πβ. Historiae ν.5· Τερτυλλιανός, Apologeticus 37.8· Κικέρων Tusculanae Disputationes iv. 25,
27· Διόδωρος Σικελιώτης xxxiv.1.1.
13. Σουητώνιος, Νέρων 16.2.
14. Τα λόγια του το άποδεικνύουν: «abolendo rumori Nero subdiditreos» (44.3).
15. Annales xv.44.4, 8.
16. Ίώσηπος, 'Ιουδαϊκή άρχαιολογία xx.8.11, § 195· πβ. Βίος
3, § 16. Ό Ίώσηπος περιγράφει τήν Ποππαία ώς θεοσεβή. Βλ.
Canfield, ό'.ττ., σ. 47-9, σχετικά μέ τή σημασία
Α' Κλήμεντος
επιστολής 4-6.

33

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

ένοχης»/^ τίποτε'δέν έμπόδιζε τον άξι,ωματοΰχο πού διεξήγε τΙς δίκες (ήταν πιθανότατα ό έπαρχος της πόλης) να
καταδικάσει και τους υπόλοιπους, άπλώς μέ την κατηγορία, γνωστή σέ έμας άπο τον δεύτερο αιώνα, δτι ((ήταν χριστιανοί» — πράγμα πού τώρα συσχετιζόταν έξ όρισμοΰ μέ
συμμετοχή σέ μια αντικοινωνική και δυνάμει έγκληματική
συνωμοσία.
*

*

*

Θά ήθελα τώρα νά έξετάσω τή στάση της διοίκησης άπέναντι στο διωγμό των χριστιανών. 'Αρχικά, θά άσχοληθώ
κυρίως μέ τα νομικά προβλήματα, διότι, αν και συσχετίζονται μέ κάποια πολύ τεχνικά ζητήματα του ρωμαϊκού
δημοσίου δικαίου, πιστεύω οτι τά πιο σημαντικά μπορούν
να έπιλυθοΰν ολοκληρωτικά, και τότε θά είμαστε πολύ πιο
ικανοί νά κατανοήσουμε τούς λόγους πού ωθούσαν τή διοίκηση να έξαπολύει διωγμούς. Πριν όμως μπορέσουμε νά
άποσαφηνίσουμε τα νομικά ζητήματα, θά πρέπει νά έξετάσουμε τήν άλλη πλευρά του προβλήματος: τούς λόγους
για τούς οποίους οι μάζες των εθνικών ένιωθαν μίσος γιά
το χριστιανισμό.
Τ ά νομικά π ρ ο β λ ή μ α τ α , ' ^ ά π ό τ ά όποια δέν είναι δυ17. Α. Momigliano, Cambridge Ancient History χ, σ. 725-6,
887-8.
18. Ή σύγχρονη βιβλιογραφία είναι τεράστια και έν πολλοίς
άχρηστη. "Ολα τά έργα πού θά ήθελε κανείς νά συμβουλευτεί σήμερα έχουν συγκεντρωθεί άπό τούς Krüger και Ruhbach, δ.π.
(σημ. 1), σ. vi-xi, 130-44, και στη βιβλιογραφία γιά τα μαρτυρο-

34 ·

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

νατον νά διαχωρίσουμε κάποια μή νομικά ζητήματα, μπορούν να καταταχτούν σέ τρεΤς κατηγορίες. Πρώτον, ποια
ήταν ή φύση της έπίσημης κατηγορίας ή των κατηγοριών;
Δεύτερον, ένώπιον τίνος και σύμφωνα μέ ποιόν τύπο νομικής διαδικασίας, αν υπήρχε, δικάζονταν οι χριστιανοί; Και
τρίτον, ποιά ήταν ή νομική βάση τών κατηγοριών; (Για
παράδειγμα, ήταν νόμος [lex], προβούλευμα [senatus-consultum], αύτοκρατορικο διάταγμα κατά του χριστιανισμού,
ενα πιο γενικό διάταγμα, αύτοκρατορική άπόκριση ή μιά
σειρά άποκρίσεις;) 'Αρχικά θά άσχοληθώ μέ τό πρώτο έρώτημα, και κατόπιν θά προχωρήσω στά άλλα δύο.
""Ας έξετάσουμε λοιπον πρώτα τή φύση τών κατηγοριών
ένάντια στους χριστιανούς. Σέ αύτό τό σημεΤο θά είμαι δογματικός υποστηρίζοντας ότι, τουλάχιστον άπό τό 112 καΐ
μετά (ϊσως, όπως είδαμε, ήδη άπό τό 64), ή συνήθης κατηγορία κατά τών χριστιανών ήταν άπλώς ότι ((ήταν χριστιανοί»: δηλαδή, τιμωρούνταν ((γιά τό "Ονομα», τό
nomen Christianum. Αύτό συνάγεται μέ άρκετή βεβαιότηλόγια· Α. Ν. Sherwin-White, ((The early persecutions and Roman
law again», Journal of Theological Studies, νέα σεφά iii (1952), σ.
199-213· άναδημοσιεύτηκε (μαζί μέ ενα Addendum) ώς Παράρτημα V στο βφλίο του The Letters of Pliny, 'Οξφόρδη 1966, σ. 772-87.
Βλ. έπιπλέον, Τ. D. Barnes, ((Legislation against the Christians»,
Journal of Roman Studies Iviii (1968), σ. 32-50· V. Monachino, II
fondamento giuridico delle persecuzioni nei primi dei secoli (Ρώμη
1955, άνατύπ. άπό το La ScuolaCattolica Ixxxi, 1953)· A.Wlosok,
((Die Rechtsgrundlagen der Christenverfolgungen der ersten zwei
Jahrh.», Gymnasium Ixvi (1959), σ. 14-32.

35

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Η

τα άπό τα λεγόμενα των χριστιανών άπολογητών

στή

διάρκεια τ ο υ δεύτερου και στίς ά ρ χ έ ς τ ο υ τ ρ ί τ ο υ α ι ώ ν α ,
ά π ό τ ι ς π ο λ λ έ ς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς μ α ρ τ υ ρ ί ω ν ^ » και ά π ο τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή γ λ ώ σ σ α π ο ύ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν ό Π λ ί ν ι ο ς και ο Τ ρ α ϊ ανός στην π ε ρ ί φ η μ η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ ς , π ι θ α ν ό τ α τ α σ τ ο
τ έ λ ο ς π ε ρ ί π ο υ τ ο υ 112,2ΐ ή ό π ο ί α άφορα τ ο δ ι ω γ μ ό π ο ύ
δ ι ε ξ ή γ α γ ε ό Π λ ί ν ι ο ς σ τ ή ν έ π α ρ χ ί α τ η ς Βιθυνίας καΐ τ ο υ
Πόντου.22 Ό

Π λ ί ν ι ο ς ά ν α φ έ ρ ε τ α ι στούς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς π ο ύ

ε ι χ ε θ α ν α τ ώ σ ε ι ώ ς έκείνους « π ο ύ π ρ ο σ ή χ θ η σ α ν έ ν ώ π ι ό ν
μου μ έ τ ή ν κ α τ η γ ο ρ ί α δτι ήταν

χριστιανοί))

(«qui ad m e

tamquamChristianideferebantur))), και λέει οτι ή μόνη έρώτ η σ η π ο ύ ά π η ύ θ υ ν ε σέ α ύ τ ο ύ ς τ ο ύ ς ό μ ο λ ο γ η τ έ ς ή τ α ν αν

19. Βλ. π . χ . , Ίουστίνος, 'Απολογία Α' 4· 'Απολογία Β' 2·
Άθηναγόρας, Πρεσβεία περί Χριστιανών
1-2· Τερτυλλιανός,
Apologeticus 1-3 κ.λπ· Adnationes i.3· και άλλα άποσπάσματα.
20. Εύσέβιος, 'Εκκλησιαστική
ιστορία iv. 15.25 και Μαρτύρων Πολυκάρπου
12.1· Μαρτύρων Σκιλλιτανών
[το ελληνικό
κείμενο είναι γνωστό και ώς Μαρτύρων Σπεράτου^ 10, 14· Μαρτύρων 'Απολλώνιου τοϋ Σακκεα [γνωστού στο έλληνικο κείμενο
ώς Άπολλώ] 1 κ.έ.
21. "Ισως καΐ ενα ή δύο χρόνια νωρίτερα: βλ. R. Syme, Tacitus,
'Οξφόρδη 1958, τ. 1, σ. 81· τ. 2, σ. 659 (Παράρτημα 20).
22. Πλίνιος, Epistulae χ.96-91. Βλ. άνάλυση της έπιστολης χ.
96, παρακάτω κεφ. 3 ((Ή άναμέτρηση του χριστιανισμού μέ τή ρωμαϊκή αυτοκρατορική διοίκηση», σ. 120-9, και τό σχολιασμό άπό
τον Sherwin-White, Letters to Pliny, σ. 691-712. Καλή ή άγγλική
μετάφραση των έπιστολών του Πλίνιου άπό τήν Betty Radice {Penguin 1963· Loeb Classical Library, 2 τόμοι, 1969).
36 ·

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

παραδέχονταν τήν κατηγορία (((interrogavi ipsos, an essent
Christiani))).23 'Απαντώντας, ό Τραϊανός μίλα γι'αύτούς
πού «κατηγορήθηκαν ένώπιόν σου ώς χριστιανοί)) («qui
Christiani adtedelatifuerant»), καΐ συνεχίζει λέγοντας οτι,
«όποιος αρνηθεί οτι είναι χριστιανός)) (((qui negaverit se
Christianumesse))) καΐ τδ αποδείξει «προσευχόμενος στους
θεούς μας», θα είναι έλεύθερος.^^ Μαζί μέ τις άλλες μαρτυρίες αύτό τακτοποιεί" το ζήτημα. "Οσο γιά τούς κατήγορους (delatores), πού πρώτοι κατηγόρησαν τούς χριστιανούς ένώπιον του Πλίνιου έπειδή ήταν χριστιανοί, δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι (όπως θα δοΰμε) οτι ό Πλίνιος θά
συγκατετίθετο νά λάβει εστω και γνώση του ζητήματος,
καί, άκόμη λιγότερο, οτι θά έπέβαλλε τή θανατική ποινή.
Εφόσον νόμιζαν οτι «άξιζε νά προσπαθήσουν», προφανώς
γνώριζαν οτι ύπήρξαν στο παρελθόν άλλοι άξιωματοΰχοι
διατεθειμένοι νά τιμωρήσουν τούς χριστιανούς για τό "Ονομα. Και πράγματι, ο Πλίνιος τό έκανε,2-'' αν και αργότερα
ειχε άμφιβολίες και συμβουλεύτηκε τον αύτοκράτορα, λέγοντας ότι άμφιταλαντευόταν βάσει ποιας κατηγορίας και
σέ ποιο βαθμό θά επρεπε νά διεξαγάγει ερευνά και νά έπιβάλει ποινή καί, ιδιαίτερα, αν θά επρεπε νά λάβει ύπόψη
τήν ήλικία του κατηγορουμένου, αν θά επρεπε νά άπονείμει χάρη σέ όποιον ήταν διατεθειμένος νά άποστατήσει και
άν θά έπρεπε νά τιμωρήσει μόνο γιά τό "Ονομα ή γιά τά
23. Πλίνιος, Epistulae χ.96.2-3.
24. Στο ιδιο 97.1, 2.
25. Στο ϊδιο 96.3.

37

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΙ

ειδεχθή έγκλήματα πού συνδέονταν μέ την ιδιότητα του
χριστιανού («flagitiacohaerentianomini))). Ό Τραϊανός ξεκάθαρα αρνήθηκε νά ορίσει γενικούς ή σαφείς κανόνες και
ήταν πολύ έπιλεκτικός στις άπαντήσεις πού εδωσε στον
Πλίνιο. Σέ δύο άποσπάσματα πού τον τιμούν ιδιαιτέρως
δίνει οδηγίες στον Πλίνιο δτι οΐ χριστιανοί δεν πρέπει νά
άναζητουνται («conquirendi non sunt») και οτι οι άνώνυμες
καταγγελίες θά πρέπει νά αγνοούνται, «διότι δημιουργοΰν
τό χειρότερο δυνατό προηγούμενο και δεν συνάδουν μέ το
πνεύμα της έποχής μας». 01 χριστιανοί, πού κατηγορούνται μέ τήν αρμόζουσα διαδικασία για τό Όνομα (άπό εναν
ιδιώτη κατήγορο, εναν delator) και καταδικάζονται, θα πρέπει νά τιμωρούνται, άλλα οποίος άρνείται δτι είναι χριστιανός και τό άποδείξει ((προσευχόμενος στούς θεούς μας», θά
λάβει «χάρη γιά τή μεταμέλειά του» και θα άπελευθερωθεΤ. Κατά τή γνώμη μου, ό Πλίνιος δικαιολογημένα θά
μπορούσε να θεωρήσει οτι αύτό σήμαινε πώς ή τιμωρία θα
έπιβαλλόταν μόνο για τό "Ονομα.
"Οπως έχω δείξει, πιστεύω ότι ό διωγμός «γιά τό "Ονομα)) άρχισε είτε τό 64 εϊτε κάποια στιγμή ανάμεσα στό
64 καΐ τό 112. Εναλλακτικά, πολλοί συγγράφεις έχουν
παραθέσει όρισμένα άποσπάσματα άπό τήν Καινή Διαθήκη^ ιδιαίτερα άπό τήν 'Αποκάλυψη και τήν Α' Πέτρου Ε π ι σ τ ο λ ή , 26 ζητώντας νά άποδείξουν οτι, έπι Δομιτιανοΰ,
26. Ειδικότερα, βλ.: Άποκάλυψις 2:10, 13· 6:9-11· 7:13-14·
13:15· 17:6· 18:24· 19:2· 20:4· Α' Πέτρου Επιστολή 4:12-19. Ή
χρονολόγηση και των δύο έργων έξακολουθεΐ νά είναι άμφισβη-

38

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

ϊσως καΐ έπΙ Νέρωνα, ή λατρεία του αύτοκράτορα έπιβλήθηκε στη Μικρά 'Ασία καΐ δτι ή χριστιανική ομάδα τέθηκε ύπο διωγμό όταν οι χριστιανοί άρνήθηκαν να λάβουν μέρος σε αύτη. Μέ άλλα λόγια, ζητούν νά άποδείξουν οτι ή
κατηγορία ήταν πολιτική απείθεια. Δεν θά έδινα σημασία
σέ τέτοιες άπόψεις, αν καί, μέ βάση τή μαρτυρία της 'Αποκάλυψης, δέν άμφιβάλλω δτι 'ίσως κάποιοι χριστιανοί στή
Μικρά 'Ασία (ιδιαίτερα στήν Πέργαμο) θανατώθηκαν έπειδή άρνήθηκαν νά λατρέψουν τον αύτοκράτορα. (Βέβαια,
δέν θά επρεπε νά έχουν εξαναγκαστεί νά κάνουν κάτι τέτοιο, διότι ούδεις αύτοκράτορας συμπεριλαμβανόταν έπίσημα στους θεούς του ρωμαϊκού κράτους προτού πεθάνει
και άνακηρυχθεΐ, δεόντως, θεϊκός [divus], άν καΐ στήν πράξη γινόταν άντικείμενο λατρείας έν ζωή σέ έπίπεδο έπαρχιών και κάτω.) 'Ακούγεται συχνά οτι οι χριστιανοί μαρτύρησαν «έπειδή άρνήθηκαν νά λατρέψουν τον αύτοκράτορα».^^ Στήν πραγματικότητα, ή λατρεία του αύτοκράτορα είναι Ινας παράγοντας σχεδόν χωρίς καμία 'ιδιαίτερη σημασία γιά τους διωγμούς των χριστιανών.2» Είναι άλήθεια
τούμενη. "Οσο για τήν Α' Πέτρου Επιστολή, συμφωνώ μέ τον F.
W. Beare, The First Epistle of Peter, 'Οξφόρδη 21958, σ. 9-19, δτι
χρονολογείται στις άρχές του δεύτερου αιώνα.
27. Πβ. Syme, ο.π., τ. 2, σ. 469: «ενα άδάμαστο πνεύμα πού
άρνήθηκε να ύποταχτεϊ στή Ρώμη, δταν αύτό σήμαινε λατρεία του
Καίσαρα».
28. O R . Andreotti («Religione ufficialeecultodeH'imperatore
nei "Libelli" di Decio», Studi in onore diA. Calderini e R. Paribeni,
τ. 1, Μιλάνο 1956, σ. 369-76) εδειξε πρόσφατα οτι αύτο ισχύει τό-

39

ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΙ

δτι. στίς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς τ ω ν μαρτυρίων έμφανίζεται περιστασιακά ή λατρεία του α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α · ^ ^ π ο λ ύ σ υ χ ν ό τ ε ρ α , όμως, το ζήτημα είναι ή θυσία στους

θεους^^ — ουτε κάν ει-

δικά «στους θεούς τ ω ν Ρ ω μ α ί ω ν . "Οταν ή λ α τ ρ ε υ τ ι κ ή
π ρ ά ξ η άφορα τον αύτοκράτορα, είναι συνήθως ενας ορκος
στον Δ α ί μ ο ν α του (ή, στην ' Α ν α τ ο λ ή , στήν Τ ύ χ η του)·^^ ή
μιά θυσία στούς θεούς γ ι ά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ ο υ . Ε ί ν α ι π ο λ ύ
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή ή δ ή λ ω σ η του Β ι γ έ λ λ ι ο υ Σατουρνίνου,
ά ν θ υ π ά τ ο υ τ η ς 'Αφρικής τ ό 180, προς τούς Σ κ ι λ λ ι τ α ν ο ύ ς
σο γιά τον δεύτερο οσο και γιά τον τρίτο αιώνα. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό δτι ό Κυπριανός δεν άναφέρει ποτέ τή λατρεία του αυτοκράτορα· έπιπλέον, ((ή λατρεία των αυτοκρατόρων παίζει άσήμαντο ρόλο στον τελευταίο μεγάλο διωγμό» (Baynes, Cambridge
Ancient History xii, σ. 659).
29. "Οπως στόν Πλίνιο, Epistulae χ.96.5 (σέ άντίθεση, 97.1:
«dis nostris») · Έ,υσέ^ιος^'Εκκλησιαστική
ιστορία νϋ.15.2.
30. "Οπως, γιά παράδειγμα, στόν Πλίνιο, Epistulae χ.97.1 · Μαρτύρων Ίουστίνσυ, Χαρίτωνος, Χαριτονς, Ενελπίστσυ,
"Ιέρακος,
Παίονος, Λιβεριανοϋ ν.8· Μαρτύρων Κάρπσυ, Παπύλον και
Άγαθονίκης
κ.λπ.· Μαρτύρων Φρονκτονόζσυ ϋ.2· Μαρτύρων
Κόνωνος iv.3-5
31. "Οπως, γιά παράδειγμα, στόν Εύσέβιο, 'Εκκλησιαστική
ιστορία iv.15.18, 20, 21 και στό Μαρτύρων Πολυκάρπου 9.2, 3·
10.1· Μαρτύρων Σκιλλιτανών 3· Μαρτύρων Άπολλώ τοϋ Σακκέα 3. 'Αντιθέτως, Τερτυλλιανός, Apologeticus 32.2-3
32. "Οπως, γιά παράδειγμα, στό Μαρτύρων Σκιλλιτανών 3·
Μαρτύρων της Περπετούας και των συν αύτη
τελειωθεντων
vi.2· και άλλες πηγές. Βλ. έπίσης Τερτυλλιανός, Apologeticus
10.1· 28.2, κ.λπ.
40

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

μάρτυρες: «Κι έμεΐς εΐ'μαστε θρησκευόμενοι, και ή θρησκεία μας είναι άπλή, καΐ ορκιζόμαστε στον Δαίμονα του
κυρίου μας του αύτοκράτορα, και προσευχόμαστε για την
καλή του υγεία, όπως οφείλετε να κάνετε και έσεΐς)).^^ Ή
'ίδια κατάσταση άντικατοπτρίζεται στους άπολογητές. Ό
Τερτυλλιανός, τό 197, απευθυνόμενος στη ρωμαϊκή άρχουσα τάξη στο έργο του Apologeticus {'Απολογητικός),
έξετάζει έμπεριστατωμένα τις κατηγορίες κατά των χριστιανών: τις συνοψίζει παρουσιάζοντας τους έθνικούς νά λένε
στους χριστιανούς: ((Δεν λατρεύετε τους θεούς καΐ δεν προσφέρετε θυσίες γιά τους α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς ) ) . ^ ^ 'Υπάρχουν έπίσης άφθονες μαρτυρίες πού δείχνουν δτι ή κατάσταση παρέμεινε ούσιαστικά ϊδια σέ ολο τον τρίτο και μέχρι τις άρχές του τέταρτου αιώνα, άκόμη και κατά τή διάρκεια τών
γενικών διωγμών.35
Στρέφομαι τώρα στή φύση της νομικής διαδικασίας
κατά τών χριστιανών. ('Εξετάζοντας αύτό το θέμα, θα προχωρώ μερικές φορές πέρα άπο τήν καθαρά νομική σφαίρα,
33. Ρassio Sanctorum Scillitanorum 3.
34. Τερτυλλιανός, Apologeticus 10.1· γιά έξέταση τών δύο κατηγοριών ξεχωριστά, βλ. 10.2-28 και 28.2-35. Ό Τερτυλλιανός συνοψίζει (10.1) τΙς δύο κατηγορίες κατά τών χριστιανών ώς sacrilegium (Ιεροσυλία) καΐ maiestas (προδοσία), άλλα δεν χρησιμοποιεί καμία άπο τις δύο λέξεις μέ τεχνική σημασία: γι' αύτόν, ή λέξη ((sacrilegium» φαίνεται νά εχει τήν ϊδια σημασία μέ τή λέξη άθεότης. (Γιά τήν τεχνική σημασία του sacrilegium, βλ. Τ. Mommsen,
Römisches Strafrecht^ Βερολίνο 1899, σ. 760 κ.έ.).
35. Βλ. παραπάνω, σημ. 28.

41

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΙ

διερευνώντας κάποιους άπο τους λόγους πού οδήγησαν σέ
διωγμούς.)
Σέ κάθε περίπτωση, ή διαδικασία ήταν ϊδια μέ έκείνη
πού άκολουθοΰνταν στή συντριπτική πλειονότητα των ποινικών δικών τήν εποχή της Ηγεμονίας: ή cognitio extra ordinem (ή extraordinaria: έκτακτη άνάκριση), τήν όποια θα
έξετάσω άμέσως παρακάτω. Στις έπαρχίες, δίκες μέ αύτή
τή διαδικασία πού έπέσυραν τή θανατική ποινή διεξάγονταν
ένώπιον του διοικητή της έπαρχίας, καΐ μόνον αύτοΰ. Σ τ ή
Ρώμη, οι μόνες δίκες χριστιανών για τΙς όποιες έχουμε ικανοποιητικές μαρτυρίες διεξήχθησαν ένώπιον του έπάρχου
της πόλης-^^ ή ένώπιον ένός έπάρχου του π ρ α ι τ ω ρ ί ο υ . ^ ^ Χ ( χ .
μία άπό τις γνωστές υποθέσεις δέν ήταν τόσο σημαντική ώστε να παρουσιαστεί ένώπιον του αύτοκράτορα ή στή Σύγκ λ η τ ο , ά ν και κατά τήν πρώιμη Ηγεμονία μπορούσαν να

36. Ίουστίνος, 'Απολογία Β' 1-2 (Πτολεμαίος, Λεύκιος και
άλλος ενας) · Μαρτύρων των Ίονστίνσυ, Χαρίτωνος,
Χαριτονς,
Ενελπίστον,
Ίερακος, Παίονος, Λφεριανον 1.
37. Σ τ ά πρώτα χρόνια της βασιλείας του Κόμμοδου, ό 'Απολλώνιος δικάστηκε και καταδικάστηκε άπό τόν έπαρχο του πραιτωρίου Περέννιο· άλλα οι σωζόμενες έκδοχές του μαρτυρίου και ή
διήγηση του Εύσέβιου (Εκκλησιαστική
ιστορία ν.21) είναι συγκεχυμένες, ειδικά δσον άφορδί τό ρόλο πού επαιξε ή Σύγκλητος.
Μιά οριστική έρμηνεία είναι σχεδόν άδύνατη: νομίζω δτι μέχρι
στιγμής ή καλύτερη εΐναι του Ε. Griffe, «Les Actes du martyr Apollonius», Bulletin de littérature ecclésiastique liii (1952), σ. 65-76πβ. Monachino, δ.π. (σημ. 18), σ. 33-9.
38. Βλ. τήν παραπάνω σημείωση.

42

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

έκδικαστοΰν στο δικαστήριο του αύτοκράτορα προσφυγές
ρωμαίων πολιτών οι όποιοι είχαν κατηγορηθεί άλλου.
Το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν σίγουρα τό πιο έντυπωσιακό
πνευματικό επίτευγμα του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ά λ λ α
όταν οι μελετητές του ρωμαϊκού νόμου μιλούν σήμερα γιά
τό ρωμαϊκό δίκαιο έννοοΰν ουσιαστικά τό ιδιωτικό δίκαιο,
μεγάλο μέρος του οποίου άφορα δικαιώματα περιουσίας,
τόν καθορισμό τους και την προστασία τους. ("Αλλωστε
ό Κικέρων στό De ojficiis \Περί καθηκόντων], πολύ πριν
άπό τόν Μάρξ, ισχυρίστηκε οτι ό βασικός λόγος ύπαρξης
των 'ίδιων τών πολιτικών κοινοτήτων είναι ή άσφάλεια της
ιδιωτικής περιουσίας: «ut sua tenerent)).)^^ Πάντως, μεγάλα τμήματα του ρωμαϊκού ποινικού και δημοσίου δικαίου
είναι, άντιθέτως, έλάχιστα ικανοποιητικά· ενα άπό τά χειρότερα έλαττώματά του είναι άκριβώς ή cognitio extra ordinem, ή διαδικασία μέ την όποία συμπληρώνονταν μέ άμεση παρέμβαση της διοίκησης οι μεγάλες έλλείψεις του συστήματος quaestio (ή ordo iudiciorum publicorum πού κανόνιζε τήν τιμωρία τών ((έγκλημάτων τών προβλεπόμενων
άπό τό νόμο»), τό όποιο τουλάχιστον ύπέκειτο σέ άρκετά αύστηρούς κανόνες. "Οπως εδειξε ό Sherwin-White, στό
πλαίσιο τών Διαλέξεων Sarum τό 1960-61, ό μάλλον περιορισμένος άριθμός άδικημάτων πού άντιμετωπίζονταν με
τό σύστημα quaestio άφορουσε τήν ((ύψηλή κοινωνία και τό
προσωπικό της διοίκησης»· τά ((έγκλήματα τών άπλών άνθρώπων» —κλοπές και τά παρόμοια— σέ μεγάλο ποσοστό
39. Κιχ,έρων, De ojficiis ii.73.

43

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Ι Ι

άντιμετωπίζονταν μέ τή διαδικασία extra ordinem, άκόμη
καΐ στη Ρώμη."^·^ Χρησιμοποιώντας αύτη τή διαδικασία, ό
αρμόδιος άξιωματοΰχος είχε ευρύτατη δικαιοδοσία^' — καΐ
άκόμη μεγαλύτερη φυσικά στις ποινικές δίκες παρά στις
άστικές, άκριβώς λόγω της σχετικής άοριστίας του ποινικού δικαίου. Αύτή ή δικαιοδοσία συνίστατο οχι μόνο στον
καθορισμό ποινών άλλα και στήν άπόφαση σχετικά μέ τό
ποιές περιπτώσεις θά θεωρούνταν ποινικά άδικήματα καΐ
ποιές ούτε καν θά έξετάζονταν. Μια τέτοια περίπτωση ήταν ή προσφυγή των 'Ιουδαίων της Κορίνθου στον Γαλλίωνα, οί όποιοι στρέφονταν έναντίον του άποστόλου Παύλου.^^ Τό δικαίωμα της δικαστικής άνάκρισης (iurisdictio)
άνηκε σέ όλους τους διοικητές επαρχιών, ώς μέρος τής άπόλυτης έξουσίας τους (imperium). Στήν ποινική σφαίρα
ήταν σχεδόν άπεριόριστο, εκτός άπό τήν περίπτωση πού
έπρεπε νά γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα τών ρωμαίων
πολιτών (σύμφωνα μέ τόν 'Ιούλιο νόμο — Lex Julia de vi
p u b l i c a ) , κ α ι στό βαθμό πού μπορούσε να άσκηθεΐ δίωξη
40. Α. Ν. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the
NewTestament^ 'Οξφόρδη 1963, σ. 13-23 καΐ σποραδικά.
41. Πρόκειται για τό ((arbitrium iudicantis»· βλ. F. Μ. de Robertis, «Arbitrium iudicantis e statuzioni imperiali», Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte lix (1939), Romanistische Abteilung, σ. 219-60.
42. Πράξεις 18:12-17.
43. Τό βασικό κείμενο είναι 6 Πανδεκτης xlviii.6.7· πβ. Sententiae Pauli ν.26.1. Βλ. ε'ιδικά Α. Η. Μ. Jones, Studies in Roman
Government and Law, 'Οξφόρδη 1960, σ. 54 κ.έ.

44

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

ένάντια στον ϊδιο τον διοικητή στή Ρώμη, μετά το πέρας
της θητείας του/^ Ή σφαίρα δικαιοδοσίας ένός δικαστή
ήταν μέγιστη τήν έποχή της Ηγεμονίας, πριν άρχίσει νά
περιορίζεται άπο τα αύτοκρατορικά διατάγματα πού έκδίδονταν μέ ολοένα αύξανόμενη συχνότητα άπό τήν έποχή
του 'Αδριανού και μετά.'^-^ Ό Τάκιτος, στο περίφημο σχόλιο του για τον 'Αντώνιο Φήλικα, διοικητή της 'Ιουδαίας
τήν έποχή του αποστόλου Παύλου, μιλα γιά τα «βασιλικά
δικαιώματά» του («ius regium)))/^ Σε μ^ά άπό τις χειρότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις κακοδιοίκησης, προς
τό τέλος της βασιλείας του Αύγούστου, κάποιος ανθύπατος
της 'Ασίας συνέχαιρε έαυτόν στά έλληνικά περήφανος για
τή βασιλική πράξη του να εκτελέσει τριακόσιους ανθρώπους σε μία και μόνο ήμέρα/^
Ύπό μία έννοια, ή εξουσία νά διεξάγει κανείς μιά ποινική ανάκριση (cognitio) ήταν μέρος της coercitio (δικαίωμα καταναγκασμού) πού ήταν έγγενής στο impeiium. Είναι
ωστόσο απολύτως λανθασμένο να θεωρούμε δτι οΐ χριστιανοί τιμωρούνταν μέ άπλή coercitio (μέ τήν αύστηρή έννοια),
μέ συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς τήν έφαρμογή της άρ-

44. Ρ. Α. Brunt, «Charges of provincial maladministration under
the early principate», Historia χ (1961), σ. \%9-1ΤΙ.
45. Βλ. παραπάνω, σημ. 41.
46. Τάκιτος, Historiae ν.9.
47. Σενέκας, Dialogi iv {DeIra il) 5.5· πβ. Τάκιτος, Annales
iii.68.I. Ό άνθύπατος ήταν b Λεύκιος Βαλέριος Μεσσάλας Βόλεσος, και το ετος τό 11 ή το 12 μ.Χ.

45

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΙ

μόζουσας iurisdictio: ήοοεΓΟΪΙίο μέ αυτή την έννοια, εφαρμοζόμενη (σύμφωνα μέ τους νομομαθείς) de piano, μέ άνεπίσημο τρόπο, περιοριζόταν σέ έλάσσονα άδικήματα/^ Έ χ ω
την έντύπωση δτι μερικοί άπο έκείνους πού έπιμένουν να
άποκαλοΰν τΙς διαδικασίες κατά των χριστιανών «αστυνομικά μέτρα» δέν έχουν άντιληφθεΐ πλήρως οτι οι έν λόγω
δίκες μέ κανέναν τρόπο δέν άποτελουσαν συνοπτικές διαδικασίες, βασισμένες σέ καθαρή coercitio. ~Ηταν νομότυπες δίκες, πού περιλάμβαναν τήν άσκηση της δικαιοδοσίας
μέ τήν πληρέστερη έννοια.
Ό αυθαίρετος και ανεύθυνος χαρακτήρας του συστήματος cognitio ήταν πλήρως κατανοητός άπό τον Mommsen, ό
όποιος γράφει περιφρονητικά στο Römisches Strafrecht οτι
δέν επιδέχεται επιστημονική άνάλυση, διότι ή 'ίδια ή ούσία
του είναι ή ((νομοθετημένη άπουσία κάποιας οριστικής μορφ ή ς » / ' ' Γιά τό ρωμαϊκό ποινικό δίκαιο, λέει ό Schulz, ((ό
48. Το βασικό κείμενο είναι ό Πανδέκτης xlviii.2.6 ((dévia crimina»)· πβ. i.16.9.3· xlviii.18.18.10. Νομικά έγχεφίδια και άλλα
κείμενα (για παράδειγμα, Σενέκας, De dementia i.5.3) κάνουν
διάκριση μεταξύ άποφάσεων πού έκδόθηκαν «pro tribunali» (άπο
του βήματος), μετά άπό επίσημη δίκη, καΐ άποφάσεων πού έκδόθηκαν «de piano» (άνεπίσημα) : οι τεχνικοί δροι «cognitio» και
((decretum» χρησιμοποιούνται για τον πρώτο τύπο (βλ. Πανδέκτης χχχνϋ.1.3.8· xxxviii.15.2.1 · xlviii.16.1.8). Ή κατάσταση ήταν
περίπου ή ϊδια και στίς άστικές υποθέσεις: βλ. R. Düll, Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Iii (1932), Romanistische
Abteilung, σ. 170-94.
49. Mommsen, Römisches Strafrecht, σ. 340.

46

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

κανόνας nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege ήταν
καΐ παρέμεινε αιωνίως ά γ ν ω σ τ ο ς » . Ό Jolowicz, έξετάζοντας το ποινικδ σύστημα την έποχή της Ηγεμονίας, ορθά υπέδειξε ότι «δεν πέρασε ποτέ άπο το στάδιο του αύστηροΰ δικαίου» καΐ ότι «ποτέ δεν έδραιώθηκε "ή έξουσία
του νόμου", προς την οποία οι quaestiones είχαν άποτελέσει ενα βημα».^' Μόνον αύτοι πού έστιάζουν τήν προσοχή
τους στο θαυμάσιο σύστημα της άστικής νομολογίας-''^ και
άγνοοΰν το ποινικό καΐ διοικητικό δίκαιο και τή σχετική
διαδικασία θά έκπλαγουν όταν άνακαλύψουν δτι ή έξουσία
του νόμου, όπως τή γνωρίζουμε, ήταν ανύπαρκτη σε ενα
πολύ σημαντικό μέρος του ρωμαϊκού συστήματος.
Μολονότι δεν έπιδέχεται συστηματική άνάλυση, ή cognitio extra ordinem εχει συζητηθεί έπαρκώς στις καθιερωμένες συλλογές π η γ ώ ν . Ό Σέρουιν-Ούάιτ, κατανοώντας
50. F.Schulz, Principles of Roman Law ^ 'Οξφόρδη 1936, σ. 173,
πβ. σ. 247 («καμία ποινική κατηγορία, παρά μόνο σύμφωνα μέ τό
νόμο, καμία ποινή, παρά μόνο σύμφωνα μέ τό νόμο»).
51. Η. F. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman
Law, Καίμπριτζ ^1952, σ. 413.
52. 'Ακόμη καΐ στο άστικο δίκαιο, ή εξέλιξη της cognitio extraordinaria οδήγησε στην ((ταύτιση της διοικητικής δραστηριότητας
μέ τήν άστυνόμευση» (W. W. Buckland, Α Text-Book of Roman Law,
Καίμπριτζ 21932, σ. 663).
53. Κυρίως ό Mommsen, ό'.π., σ. 340-41, 346-51· P.F.Girard,
Manuel élémentaire de droit romain, Παρίσι <'1918, σ. 1084-97· πιο
λεπτομερειακά, U. Brasiello, La repressionepenale in diritto romano,
Νάπολη 1937. Βλ. επίσης Maxime Lemosse, Co^n/i/o. Études sur le

47

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η Ρ Ω Μ Ι Ι

τή φύση της διαδικασίας cognitio, σέ ενα άρθρο δημοσιευμένο το 1952,54 ξεκαθάρισε τά πράγματα και προσέφερε
σαφώς την καλύτερη εισαγωγή στη μελέτη της νομικής
πλευράς των πρώτων διωγμών. 'Αλλά, δπως θά υποστηρίξω, εκανε λάθος σέ ενα πολύ σημαντικό σημείο.
Καθώς οΐ πληροφορίες μας προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά άπο χριστιανικές πηγές, πού ένδιαφέρονται νά
καταγράψουν μαρτύρια, οί περισσότερες δίκες χριστιανών
γιά τις όποιες γνωρίζουμε λεπτομέρειες τελειώνουν μέ καταδίκη καΐ θανατική ποινή. 'Ωστόσο, οΐ ιδιαίτερα διευρυμένες δικαιοδοσίες τών διοικητών τών επαρχιών μπορούσαν
μερικές φορές νά λειτουργήσουν προς οφελος τών χριστιανών. Ή πιο σημαντική μαρτυρία προέρχεται άπο τό εργο
του Τερτυλλιανοΰ Ad Scapulam {Προς τον
Σκαπονλα),
γραμμένο πιθανότατα τό 212, άπο τό όποιο πληροφορούrôle du juge dans l'instruction du procès civil antique (Thèse de Droit,
Παρίσι 1944), σ. 129 κ.έ., ιδίως 211-57. 'Από άγγλικης πλευράς,
σημαντική είναι ή συμβολή του J. L. Strachan-Davidson, Problems
of the Roman Criminal Law, τ. 2, 'Οξφόρδη 1912, σ. 159-75· Jones,
δ.π. (σημ. 43), σ. 53-98· Sherwin-White, δ.π. (σημ. 40), Ευρετήριο, βλ. λ. «Cognitio)).
Συμφωνώ μέ τόν F. Millar, Journal of Roman Studies Iviii
(1968), σ. 222, οτι ή καθιερωμένη διαδικασία στις ρωμαϊκές ποινικές δίκες δεν θα επρεπε (δπως στό κεφάλαιο αύτό στις σ. 4 2 ^ ,
47-51) νά άποκαλεΤται ((cognitioexraordinem)), έκφραση πού στήν
πραγματικότητα δεν εμφανίζεται στις άρχαΤες πηγές. [Προσθήκη
του συγγραφέα μετά τήν κριτική πού του άσκησε ό F. Millar.]
54. Βλ. παραπάνω, σημ. 18.

48

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Ν ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι

μαστέ ότι ό πρώτος άνθύπατος πού εχυσε χριστιανικό αΤμα
στην 'Αφρική ήταν ό Βιγέλλιος Σ α τ ο υ ρ ν ί ν ο ς , ^ ^ πού παρέμεινε έν ένεργεία μέχρι το 180.-"''' 'Επίσης, πληροφορούμαστε δτι πολλοί ανθύπατοι της 'Αφρικής (μετά τον Σατουρνίνο, όπως φαίνεται) ήταν υπερβολικά φιλικοί άπέναντι σέ
κατηγορούμενους χριστιανούς."Ενας άπο αύτούς βοήθησε
τους χριστιανούς να χειριστούν τήν ύπόθεσή τους ώστε να
αθωωθούν (μακάρι να ε'ίχαμε περισσότερες λεπτομέρειες
για τήν έν λόγω υπόθεση). "Ενας άλλος άθώωσε πάραυτα
εναν κατηγορούμενο χριστιανό, προφανώς μέ τό αιτιολογικό οτι ή καταδίκη του θά οδηγούσε σέ έξέγερση. Κάποιος
τρίτος, απρόθυμος νά άσχοληθεΐ" μέ παρόμοια υπόθεση, άπελευθέρωσε εναν κατηγορούμενο χριστιανό πού συγκατατέθηκε νά άποστατήσει μετά άπό βασανιστήρια, χωρίς νά
τόν υποχρεώσει νά θυσιάσει. "Ενας τέταρτος εσχισε τήν
όχληρή καταγγελία σέ βάρος ένός χριστιανού δταν ό κατήγορός του δεν έμφανίστηκε.
Τά παραπάνω δείχνουν πώς μπορούσαν τά πράγματα
νά λειτουργήσουν στήν πράξη. "Ενας διοικητής πού άσκουσε cognitio extraordinaria σέ μιά ποινική υπόθεση δεσμευόταν (για πρακτικούς λόγους) μόνο άπό τις αύτοκρατορικές
constitutiones (διατάξεις) και τά mandata (οδηγίες)s» πού

55.
56.
57.
58.
δηγίες

ΎζρτυΧΚια,νός^ AdScapulam3A.
Βλ. Μαρτύριο Σκιλλιτανών 1.
ΎερτυΧΚκχνός^ Ad Scapulam 4.3-4.
Τά mandata, οΐ αυτοκρατορικοί διοικητικοί κανονισμοί ή οπού άφοροΰσαν κυρίως τις επαρχίες (μερικά είχαν καθολική

49

ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΙ

σχετίζονταν μέ τήν π ε ρ ι ο χ ή του καΐ ήταν άκόμη σέ Ισχύ.-"'^

έφαρμογή, άλλα οχι) ήταν άπό τεχνικής πλευράς διαφορετικά άπο
τις constitutiones